Tlačítka na panelu nástrojů v Gmailu

Když vyberete některý e-mail, zobrazí se pod vyhledávacím polem tlačítka, pomocí kterých můžete se zprávou provést různé akce. Můžete zprávu například smazat nebo označit jako spam.

Poznámka: Tlačítka můžete zobrazit také tak, že na zprávu kliknete pravým tlačítkem myši nebo na ni umístíte kurzor.

Co ikony a symboly znamenají

Archivovat : Archivovat zprávu

Nahlásit spam : Nahlásit zprávu jako spam

Smazat : Smazat zprávu

Označit jako nepřečtené : Označit zprávu jako nepřečtenou

Označit jako přečtené : Označit zprávu jako přečtenou

Odložit : Odložit zprávu

Přesunout do : Přesunout zprávu do štítku

Změnit štítky : Označit zprávu štítkem nebo označení odebrat

Odpovědět : Odpovědět na zprávu

Odpovědět všem : Odpovědět na zprávu všem

Přeposlat : Přeposlat zprávu

Připojit : Přeposlat jako přílohu

Ignorovat : Ignorovat zprávu

Nastavení toho, aby se na tlačítkách místo ikon zobrazoval text

Tlačítka můžete nastavit tak, aby se na nich místo ikon zobrazovaly popisky.

  1. Otevřete Gmail Gmail.
  2. Vpravo nahoře klikněte na ozubené kolečko Nastavenía pak Zobrazit všechna nastavení.
  3. Přejděte dolů k sekci Popisky tlačítek.
  4. Vyberte Text.
  5. Dole na stránce klikněte na Uložit změny.

Vypnutí akcí při umístění kurzoru

Když na zprávu umístíte kurzor, vpravo se zobrazí některá tlačítka z panelu nástrojů. Tyto akce při umístění kurzoru můžete vypnout.
  1. Otevřete Gmail Gmail.
  2. Klikněte na ozubené kolečko Nastavenía pak Zobrazit všechna nastavení.
  3. Přejděte dolů k sekci Akce při umístění kurzoru.
  4. Vyberte možnost Vypnout akce při umístění kurzoru.
  5. Dole na stránce klikněte na Uložit změny.