Gửi email từ địa chỉ hoặc bí danh khác

Nếu bạn sở hữu địa chỉ email khác thì bạn có thể gửi thư bằng địa chỉ đó. Ví dụ:

 • Yahoo, Outlook hoặc địa chỉ không phải Gmail khác
 • Miền hoặc bí danh cơ quan, trường học hoặc doanh nghiệp của bạn, như là @truongcuaban.edu hoặc bidanhcuaban@gmail.com
 • Địa chỉ Gmail khác

Bước 1: Thêm địa chỉ bạn sở hữu

 1. Trên máy tính, hãy mở Gmail.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Cài đặt.
 3. Nhấp vào tab Tài khoản và nhập hoặc Tài khoản.
 4. Trong mục "Gửi thư bằng địa chỉ", hãy nhấp vào mục Thêm địa chỉ email khác.
 5. Nhập tên của bạn và địa chỉ mà bạn muốn gửi từ đó.
 6. Nhấp vào Bước tiếp theo sau đó Gửi xác minh.
 7. Đối với tài khoản trường học hoặc cơ quan, hãy nhập máy chủ SMTP (ví dụ: smtp.gmail.com hoặc smtp.yourschool.edu) và tên người dùng và mật khẩu cho tài khoản đó.
 8. Nhấp vào mục Thêm tài khoản.

Bước 2: Xác nhận địa chỉ

 1. Đăng nhập vào tài khoản bạn đã thêm.
 2. Mở thư xác nhận bạn đã nhận từ Gmail.
 3. Nhấp vào liên kết.

Bước 3: Thay đổi địa chỉ "Từ"

 1. Trong thư, nhấp vào dòng "Từ".
  (Nếu bạn không thấy dòng này, hãy nhấp vào khoảng trống bên cạnh email của người nhận.)
 2. Chọn địa chỉ để gửi từ đó.
Tôi không thể tìm thấy email xác nhận của tôi
 • Hãy kiểm tra thư mục Spam hoặc Thư hàng loạt của bạn để tìm thư từ send-as-noreply@google.com.
 • Nếu bạn đang cố thêm tài khoản cơ quan hoặc trường học, hãy yêu cầu quản trị viên của bạn định cấu hình bí danh miềnbí danh email cho bạn.
Người nhận của tôi thấy địa chỉ Gmail của tôi

Nếu người nhận của bạn sử dụng Outlook hoặc dịch vụ mail khác thì họ có thể thấy thông tin giống như, "Từ tencuaban@gmail.com thay mặt cho tenkhac@mienkhac.com."

Người nhận của bạn cũng có thể thấy địa chỉ gốc @gmail.com của bạn nếu bạn:

Luôn gửi từ địa chỉ khác

Nếu bạn muốn luôn gửi từ địa chỉ khác của mình thì bạn sẽ cần phải thay đổi cả địa chỉ "Từ" và "trả lời đến" mặc định của mình. Nếu bạn chỉ thay đổi địa chỉ "Từ" thì thư trả lời sẽ đi vào địa chỉ Gmail gốc của bạn theo mặc định.

Thay đổi địa chỉ "Từ" mặc định

Để luôn gửi email từ một địa chỉ hoặc bí danh khác:

 1. Trên máy tính, hãy mở Gmail.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Cài đặt.
 3. Nhấp vào tab Tài khoản và nhập hoặc Tài khoản.
 4. Trong mục "Gửi thư bằng địa chỉ" ở bên phải địa chỉ bạn muốn sử dụng, hãy nhấp vào mục Đặt làm mặc định.
Thay đổi địa chỉ "trả lời đến" mặc định

Khi bạn gửi thư, thư trả lời sẽ đi vào địa chỉ Gmail gốc của bạn theo mặc định. Để chọn địa chỉ khác, hãy làm theo các bước sau.

 1. Trên máy tính, hãy mở Gmail.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Cài đặt.
 3. Nhấp vào tab Tài khoản và nhập hoặc Tài khoản.
 4. Trong mục "Gửi thư bằng địa chỉ", hãy nhấp vào mục Chỉnh sửa thông tin bên cạnh địa chỉ email của bạn.
 5. Nhấp vào mục Chỉ định một địa chỉ "trả lời đến" khác.
 6. Thêm địa chỉ trả lời đến.
 7. Nếu cần, hãy nhấp vào Bước tiếp theo.
 8. Nhấp vào Lưu thay đổi.

Lỗi "Không thể kết nối với máy chủ"

Nếu bạn thấy thông báo lỗi này thì bạn có thể cần phải chọn số cổng và loại xác thực khác.

Chọn kết nối bảo mật

Hãy kiểm tra với dịch vụ thư khác của bạn để biết số cổng và loại xác thực được khuyến nghị của họ.

Sau đây là một số kết hợp phổ biến:

 • SSL với cổng 465
 • TLS với cổng 25 hoặc 587
Dịch vụ thư khác của tôi không hỗ trợ SSL hoặc TLS

Nếu dịch vụ email khác của bạn không hỗ trợ các kết nối an toàn này thì bạn có thể chọn cổng 25, sau đó chọn tùy chọn kết nối không an toàn xuất hiện.

Nếu bạn làm điều này thì thông tin của bạn sẽ không được mã hóa để bảo vệ bạn.

Sử dụng bí danh Gmail

Lọc bằng cách sử dụng bí danh Gmail của bạn

Một cách dễ dàng để sắp xếp email của bạn là thêm danh mục sau tên người dùng của bạn.

Ví dụ: tất cả thư được gửi đến các bí danh sau đây sẽ đi đến janedoe@gmail.com:

 • janedoe+truonghoc@gmail.com
 • janedoe+ghichu@gmail.com
 • janedoe+email.quantrong@gmail.com

Bước 1: Chọn bí danh

Hãy suy nghĩ về cách bạn muốn sắp xếp email của mình, sau đó chọn bí danh cho mỗi danh mục. Ví dụ:

 • Sử dụng tencuaban+coquan@gmail.com cho email công việc.
 • Sử dụng tencuaban+tintuc@gmail.com để đăng ký thư tin tức.
 • Sử dụng tencuaban+muasam@gmail.com để tạo tài khoản với một nhà bán lẻ trực tuyến.

Bước 2: Lọc thư của bạn

Tạo bộ lọc để thực hiện tác vụ tự động, như là:

 • Thêm nhãn hoặc dấu sao
 • Chuyển tiếp tới tài khoản khác
 • Lưu trữ hoặc xóa

Gửi từ bí danh nhóm cơ quan hoặc trường học

Nếu bạn sử dụng Gmail với tài khoản cơ quan hoặc trường học của mình, bạn có thể gửi từ bí danh nhóm. Để nhận được email xác minh để gửi từ bí danh nhóm, bạn cần phải cung cấp truy cập ủy quyền vào nhóm.

Bạn sẽ cần truy cập vào quyền của nhóm để thay đổi truy cập cho các thành viên khác.

 1. Mở Google Groups.
 2. Nhấp vào Nhóm của tôi.
 3. Dưới tên nhóm mà bạn muốn gửi từ đó, hãy nhấp vào Quản lý.
 4. Ở bên trái, hãy nhấp vào Quyền sau đó Quyền đăng.
 5. Trong mục "Đăng", hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
 6. Chọn Bất kỳ ai trên web.
 7. Nhấp vào Lưu.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?