Skicka e-post från en annan adress eller ett annat alias

Om du har en annan e-postadress kan du skicka meddelanden som ser ut att komma från den adressen. Till exempel:

 • Yahoo, Outlook eller en annan adress som inte tillhör Gmail.
 • En domän eller ett alias för jobbet, skolan eller företaget, till exempel: @dinskola.edu eller dittalias@gmail.com
 • En annan Gmail-adress

Steg 1: Lägg till en adress

 1. Öppna Gmail på datorn.
 2. Klicka på Inställningar Inställningar uppe till höger och sedan Inställningar.
 3. Klicka på fliken Konton och import eller på fliken Konton.
 4. Klicka på Lägg till ytterligare en e-postadress.
 5. Ange ditt namn och den adress du vill skicka från.
 6. Klicka på Nästa steg.
 7. Ange SMTP-server (exempelvis smtp.gmail.com eller smtp.dinskola.edu) samt användarnamn och lösenord för kontot.
 8. Klicka på Lägg till konto.

Steg 2: Bekräfta adressen

 1. Logga in på kontot du lade till.
 2. Öppna bekräftelsemeddelandet från Gmail.
 3. Klicka på länken.

Steg 3: Ändra adress i fältet Från

 1. Klicka på raden Från i meddelandet.
  (Om du inte ser fältet Från klickar du bredvid mottagarens e-postadress.)
 2. Välj adressen du vill skicka från.
Jag hittar inte bekräftelsemeddelandet.
 • Sök efter ett meddelande från send-as-noreply@google.com i mapparna för skräppost eller massutskick.
 • Om du försöker lägga till ett jobb- eller skolkonto ber du administratören att konfigurera ditt domänalias och e-postalias.
Mottagarna ser min Gmail-adress

Om mottagaren använder Outlook eller en annan e-posttjänst kan de se en rad där det står From yourname@gmail.com on behalf of othername@otherdomain.com (Från dittnamn@gmail.com för annatnamn@annandomän.com).

Mottagarna kan också se din ursprungliga adress på @gmail.com om

 • du konfigurerar ett autosvar
 • du skapar ett filter med ett automatiskt svar
 • din brevlåda är full och mottagaren meddelas om detta.

Skicka alltid från en annan adress

Om du vill skicka all e-post från din andra adress måste du ändra både den Från-adress och den svarsadress som har angetts som standard. Om du bara ändrar Från-adressen skickas svar till din ursprungliga Gmail-adress som standard.

Ändra standardadressen för Från

Så här skickar du all e-post från en annan adress eller ett annat alias:

 1. Öppna Gmail på datorn.
 2. Klicka på Inställningar Inställningar uppe till höger och sedan Inställningar.
 3. Klicka på fliken Konton och import eller på fliken Konton.
 4. Klicka på Använd som standard i avsnittet Skicka e-post till höger om den adress du vill använda.
Ändra standardadressen för svar till

När du skickar ett meddelande skickas svaren till din ursprungliga Gmail-adress som standard. Välj en annan adress genom att följa dessa steg:

 1. Öppna Gmail på datorn.
 2. Klicka på Inställningar Inställningar uppe till höger och sedan Inställningar.
 3. Klicka på fliken Konton och import eller på fliken Konton.
 4. Klicka på Redigera information bredvid e-postadressen i avsnittet Skicka e-post som.
 5. Klicka på Ange en annan svarsadress.
 6. Lägg till en svarsadress.
 7. Klicka på Nästa steg om det behövs.
 8. Klicka på Spara ändringar.

Felet Det gick inte att nå servern

Om det här felmeddelandet visas kan du behöva välja ett annat portnummer eller en annan autentiseringstyp.

Välja en säker anslutning

Kontrollera vilket portnummer och autentiseringstyp som rekommenderas för den andra e-posttjänsten.

Här är några vanliga kombinationer:

 • SSL med port 465
 • TLS med port 25 eller 587
Min andra e-posttjänst har inte stöd för SSL eller TLS

Om din andra e-posttjänst inte har stöd för dessa säkra anslutningar kan du välja port 25 och sedan välja alternativet Osäker anslutning som visas.

Om du gör det skyddas inte dina uppgifter av kryptering.

Använda Gmail-alias

Filtrera med Gmail-alias

Sortera e-post på ett enkelt sätt genom att lägga till kategorier efter ditt användarnamn.

Exempel: meddelanden som skickas till följande alias skickas alla till johanna@gmail.com:

 • johanna+skola@gmail.com
 • johanna+anteckningar@gmail.com
 • johanna+viktigepost@gmail.com

Steg 1: Välj alias

Fundera på hur du vill sortera din e-post och välj sedan ett alias för var och en av kategorierna. Till exempel:

 • Använd dittnamn+jobb@gmail.com för jobbmeddelanden.
 • Använd dittnamn+nyheter@gmail.com när du registrerar dig för nyhetsbrev.
 • Använd dittnamn+shopping@gmail.com när du skapar konton hos nätbutiker.

Steg 2: Filtrera meddelanden

Skapa filter för automatiska åtgärder, till exempel:

 • Lägga till en etikett eller en stjärna
 • Vidarebefordra till ett annat konto
 • Arkivera eller radera meddelanden

Skicka från ett jobb- eller skolgruppsalias

Om du använder Gmail på jobbet eller i skolan kan du skicka e-post från ett gruppalias. För att kunna ta emot verifieringsmeddelandet som ska skickas från ett gruppalias måste du ge ombuden tillgång till gruppen.

Du behöver tillgång till gruppens behörigheter om du vill ändra tillgång för andra medlemmar. Gör så här:

 1. Öppna Google Grupper.
 2. Klicka på Mina grupper.
 3. Klicka på Hantera under gruppnamnet du vill skicka e-post från.
 4. Klicka på Behörigheter till vänster och sedan Inläggsbehörigheter.
 5. Klicka på nedåtpilen Nedåtpil i avsnittet Inlägg.
 6. Välj Alla medlemmar i gruppen.
 7. Klicka på Spara.