E-mails sturen vanaf een ander adres of een alias

Als je een ander e-mailadres hebt, kun je e-mail sturen vanaf dat adres. Bijvoorbeeld:

 • Yahoo, Outlook of een ander niet-Gmail-adres
 • Het domein of de alias van je werk, school of bedrijf, zoals @jeschool.edu of jealias@gmail.com
 • Een ander Gmail-adres

Tip: Je kunt e-mails sturen vanaf maximaal 99 verschillende e-mailadressen.

Stap 1: Een adres toevoegen dat van jou is

 1. Open Gmail op je computer.
 2. Klik rechtsboven op Instellingen Instellingen en vervolgens Instellingen.
 3. Klik op het tabblad Accounts en import of Accounts.
 4. Klik in het gedeelte 'Mail verzenden als' op Nog een e-mailadres toevoegen.
 5. Geef je naam en het gewenste verzendadres op.
 6. Klik op Volgende stap en vervolgens Verificatie verzenden.
 7. Geef voor school- of werkaccounts de SMTP-server (bijvoorbeeld smtp.gmail.com of smtp.jeschool.edu) en de gebruikersnaam en het wachtwoord voor dat account op.
 8. Klik op Account toevoegen.

Stap 2: Het adres bevestigen

 1. Log in op het account dat je hebt toegevoegd.
 2. Open de bevestigingsmail die je van Gmail hebt ontvangen.
 3. Klik op de link.

Stap 3: Het Van-adres wijzigen

 1. Klik in het bericht op de regel Van.
  (Als dit niet wordt weergegeven, klik je op de ruimte naast het e-mailadres van de ontvanger.)
 2. Selecteer het gewenste verzendadres.
Ik kan de bevestigingsmail niet vinden
 • Controleer de map met spam- of bulkmailberichten op een bericht van send-as-noreply@google.com.
 • Als je probeert je werk- of schoolaccount toe te voegen, vraag je je beheerder om je domeinalias en e-mailalias te configureren.
Ontvangers krijgen mijn Gmail-adres te zien

Als de ontvanger Outlook of een andere e-mailservice gebruikt, kan die iets als 'Van jenaam@gmail.com namens anderenaam@anderdomein.com' te zien krijgen.

In de volgende gevallen kunnen je ontvangers ook je oorspronkelijke @gmail.com-adres te zien krijgen:

Altijd verzenden vanaf een ander adres

Als je e-mails altijd wilt verzenden vanaf je andere adres, moet je zowel je standaard Van-adres als je antwoordadres wijzigen. Als je alleen het Van-adres wijzigt, worden antwoorden standaard verzonden naar je oorspronkelijke Gmail-adres.

Het standaard Van-adres wijzigen

E-mailadres altijd verzenden vanaf een ander adres of een alias:

 1. Open Gmail op je computer.
 2. Klik rechtsboven op Instellingen Instellingen en vervolgens Instellingen.
 3. Klik op het tabblad Accounts en import of Accounts.
 4. Klik in het gedeelte 'Mail verzenden als' op Als standaard instellen rechts van het adres dat je wilt gebruiken.
Het standaard antwoordadres wijzigen

Als je een bericht verzendt, worden antwoorden standaard verzonden naar je oorspronkelijke Gmail-adres. Volg deze stappen om een ander adres te kiezen.

 1. Open Gmail op je computer.
 2. Klik rechtsboven op Instellingen Instellingen en vervolgens Instellingen.
 3. Klik op het tabblad Accounts en import of Accounts.
 4. Klik in het gedeelte 'Mail verzenden als' op Gegevens bewerken naast je e-mailadres.
 5. Klik op Een ander antwoordadres opgeven.
 6. Voeg een antwoordadres toe.
 7. Klik zo nodig op Volgende stap.
 8. Klik op Wijzigingen opslaan.

Foutmelding 'Kan server niet bereiken'

Als deze foutmelding wordt weergegeven, moet je mogelijk een ander poortnummer en verificatietype selecteren.

Een beveiligde verbinding selecteren

Neem contact op met je andere e-mailservice over het aanbevolen poortnummer en verificatietype.

Hier volgen enkele veelvoorkomende combinaties:

 • SSL met poort 465
 • TLS met poort 25 of 587
Mijn andere e-mailservice biedt geen ondersteuning voor SSL of TLS

Als je andere e-mailservice geen ondersteuning biedt voor deze beveiligde verbindingen, kun je poort 25 kiezen en vervolgens de optie Onbeveiligde verbinding selecteren.

Als je dit doet, wordt je informatie niet versleuteld om je te beschermen.

Gmail-aliassen gebruiken

Filteren met je Gmail-alias

Een gemakkelijke manier om je e-mail te sorteren, is categorieën toevoegen na je gebruikersnaam.

Berichten die naar de volgende aliassen worden gestuurd, gaan bijvoorbeeld allemaal naar janetjansen@gmail.com:

 • janetjansen+school@gmail.com
 • janetjansen+notities@gmail.com
 • janetjansen+belangrijke.mails@gmail.com

Stap 1: Aliassen kiezen

Bepaal hoe je je e-mail wilt sorteren en kies vervolgens een alias voor elke categorie. Bijvoorbeeld:

 • Gebruik jenaam+werk@gmail.com voor werkmails.
 • Gebruik jenaam+nieuws@gmail.com om je aan te melden voor nieuwsbrieven.
 • Gebruik jenaam+winkelen@gmail.com om een account bij een online verkoper te maken.

Stap 2: Je berichten filteren

Maak filters om automatische acties uit te voeren, zoals:

 • een label of een ster toevoegen,
 • doorsturen naar een ander account,
 • archiveren of verwijderen.

Verzenden vanaf een werk- of schoolgroepsalias

Als je Gmail gebruikt met je werk- of schoolaccount, kun je e-mail verzenden via een groepsalias. Als je via een groepalias wilt verzenden, moet je gemachtigden toegang geven tot de groep om de verificatie-e-mail te kunnen ontvangen.

Via de rechten van de groep kun je de toegang voor andere leden wijzigen.

 1. Open Google Groepen.
 2. Klik op Mijn groepen.
 3. Klik op Beheren onder de groepsnaam waarmee je berichten wilt verzenden.
 4. Klik links op Rechten en vervolgens Rechten voor posten.
 5. Klik in het gedeelte Posten op de pijl-omlaag Pijl-omlaag.
 6. Selecteer Iedereen op internet.
 7. Klik op Opslaan.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?