Kontrola správ z iných účtov

Ak máte viaceré e-mailové účty, môžete si ich kontrolovať v Gmaile. Môžete si vybrať z týchto možností:

 • Získavanie všetkých správ (starých a nových): Túto možnosť vyberte, ak ďalšiu e-mailovú adresu (vrátane ďalšej adresy Gmail) naďalej používate. Zobrazenie nových správ môže chvíľu trvať.
 • Iba získanie starých správ: Túto možnosť vyberte v prípade, že ste nedávno prešli na Gmail zo služby iného poskytovateľa.
 • Iba preposielanie nových správ: Túto možnosť vyberte, ak chcete mať nové správy k dispozícii ihneď.

Pomocou aplikácie Gmail v Androide môžete čítať a odosielať poštu z väčšiny e‑mailových adries vrátane služieb Yahoo a Hotmail. Namiesto preposielania pošty si teda môžete pridať daný účet do aplikácie Gmail.

Pridanie alebo odstránenie účtu

Do aplikácie Gmail pre Android môžete pridať účty Gmail aj iné účty.

Pridanie účtu
 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Gmail Gmail.
 2. Vpravo hore klepnite na svoju profilovú fotku.

 3. Klepnite na položku Pridať ďalší účet.
 4. Vyberte typ účtu, ktorý chcete pridať.
  • Ak na kontrolu pracovnej alebo školskej pošty používate Outlook pre Windows, vyberte položku Outlook, Hotmail a Live.
  • Ak sa vaša e‑mailová služba nezobrazuje, vyberte položku Iné.
 5. Pomocou krokov uvedených na obrazovke pridajte svoj účet.
Odstránenie účtu
 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Gmail Gmail
 2. Vpravo hore klepnite na svoju profilovú fotku.
 3. Klepnite na položku Spravovať účty v tomto zariadení.
 4. Klepnite na e‑mailový účet, ktorý chcete odstrániť. 
 5. Klepnite na možnosť Odstrániť účet

Zobrazenie všetkých účtov v aplikácii Gmail

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Gmail Gmail.
 2. Vľavo hore klepnite na ponuku Ponuka.
 3. Klepnite na položku Všetka doručená pošta.