Означивачи важности у Gmail-у

Gmail uses several signals to automatically mark your emails as important or not important.

How Gmail decides which emails are important

Gmail користи неколико сигнала да би одлучио које поруке треба аутоматски да означи као важне, укључујући:

 • Коме шаљете имејлове и колико често то радите
 • Које имејлове отварате
 • На које имејлове одговарате
 • Кључне речи у имејловима које обично читате
 • У које имејлове додајете звездицу и које имејлове архивирате или бришете

Да бисте видели зашто је имејл означен као важан, пређите курсором преко означивача важности Importance marker.

Напомена: Ако је имејл означен као важан, али не желите да буде, кликните на означивач важности Importance marker да бисте га променили. То помаже Gmail-у да научи које имејлове сматрате важним.

See your important emails

Next to emails that Gmail thinks is important, you'll see a yellow Importance marker Importance marker. If an email hasn't been marked as important, the marker will be empty.

To see all your emails that are marked as important, search Gmail for is:important.

Change your importance marker settings

Don't use past actions to predict which emails are important

 1. Using a browser, open Gmail. You can't change this setting from the Gmail app, but the settings you choose on your computer will apply to your app too.
 2. In the top right, click Settings Подешавања.
 3. Click Settings.
 4. Click the Inbox tab.
 5. In the "Importance markers" section, select Don't use my past actions to predict which messages are important.
 6. At the bottom of the page, click Save Changes.

Hide importance markers in Gmail

 1. Using a browser, open Gmail. You can't change this setting from the Gmail app, but the settings you choose on your computer will apply to your app too.
 2. In the top right, click Settings Подешавања.
 3. Click Settings.
 4. Click the Inbox tab.
 5. In the "Importance markers" section, select No markers.
 6. At the bottom of the page, click Save Changes.