Viktighetsmarkører i Gmail

Gmail uses several signals to automatically mark your emails as important or not important.

How Gmail decides which emails are important

Gmail bruker flere signaler til å avgjøre hvilke e-poster som automatisk skal merkes som viktige eller ikke viktige, for eksempel

 • hvem du sender e-post til, og hvor ofte du sender til dem
 • hvilke e-poster du åpner
 • hvilke e-poster du svarer på
 • hvilke nøkkelord som går igjen i e-postene du pleier å lese
 • hvilke e-poster du stjernemerker, arkiverer eller sletter

For å se hvorfor en e-post ble merket som viktig, hold markøren over viktighetsmarkøren Importance marker.

Merk: Hvis en e-post er merket som viktig, men du ikke vil at den skal være det, kan du klikke på viktighetsmarkørenImportance marker for å endre det. På den måten lærer Gmail også hvilke e-poster du mener er viktige.

See your important emails

Next to emails that Gmail thinks is important, you'll see a yellow Importance marker Importance marker. If an email hasn't been marked as important, the marker will be empty.

To see all your emails that are marked as important, search Gmail for is:important.

Change your importance marker settings

Don't use past actions to predict which emails are important

 1. Using a browser, open Gmail. You can't change this setting from the Gmail app, but the settings you choose on your computer will apply to your app too.
 2. In the top right, click Settings Innstillinger.
 3. Click Settings.
 4. Click the Inbox tab.
 5. In the "Importance markers" section, select Don't use my past actions to predict which messages are important.
 6. At the bottom of the page, click Save Changes.

Hide importance markers in Gmail

 1. Using a browser, open Gmail. You can't change this setting from the Gmail app, but the settings you choose on your computer will apply to your app too.
 2. In the top right, click Settings Innstillinger.
 3. Click Settings.
 4. Click the Inbox tab.
 5. In the "Importance markers" section, select No markers.
 6. At the bottom of the page, click Save Changes.