Svarbos žymekliai sistemoje „Gmail“

„Gmail“ naudoja kelis signalus, kad automatiškai pažymėtų el. laiškus kaip svarbius arba nesvarbius.

Kaip „Gmail“ nusprendžia, kurie el. laiškai svarbūs

„Gmail“ naudoja kelis signalus, kad nuspręstų, kuriuos pranešimus automatiškai pažymėti kaip svarbius, įskaitant toliau nurodytus dalykus.

 • Kam siunčiate el. laiškus ir kaip dažnai tai darote
 • Kuriuos el. laiškus atidarote
 • Į kuriuos el. laiškus atsakote
 • Raktinius žodžius, kurie yra dažniausiai skaitomuose el. laiškuose
 • Kuriuos el. laiškus pažymite žvaigždute, suarchyvuojate arba ištrinate

Kad sužinotumėte, kodėl el. laiškas pažymėtas kaip svarbus, užveskite pelės žymeklį ant svarbos žymeklio Importance marker.

Pastaba: jei el. laiškas pažymėtas kaip svarbus, bet to nenorite, spustelėdami svarbos žymeklį Importance marker tai pakeiskite. Be to, taip „Gmail“ padėsite sužinoti, kuriuos el. laiškus laikote svarbiais.

Svarbių el. laiškų peržiūra

Šalia el. laiškų, kuriuos „Gmail“ laiko svarbiais, rodomas geltonas svarbos žymeklis Importance marker. Jei el. laiškas nepažymėtas kaip svarbus, žymeklis bus tuščias.

Kad galėtumėte peržiūrėti visus el. laiškus, kurie pažymėti kaip svarbūs, sistemoje „Gmail“ ieškokite is:important.

Svarbos žymeklio nustatymų pakeitimas

Nenaudoti ankstesnių veiksmų siekiant numatyti, kurie el. laiškai yra svarbūs

 1. Naudodami naršyklę atidarykite „Gmail“. Šio nustatymo negalite pakeisti „Gmail“ programoje, bet kompiuteryje pasirinkti nustatymai taip pat bus taikomi programoje.
 2. Viršuje dešinėje spustelėkite „Nustatymai“ Nustatymai ir tada Visų nustatymų peržiūra.
 3. Spustelėkite skirtuką Gautieji.
 4. Skiltyje „Svarbos žymekliai“ pasirinkite Nenaudoti ankstesnių veiksmų siekiant numatyti, kurie pranešimai yra svarbūs.
 5. Puslapio apačioje spustelėkite Išsaugoti pakeitimus.

Svarbos žymeklių paslėpimas sistemoje „Gmail“

 1. Naudodami naršyklę atidarykite „Gmail“. Šio nustatymo negalite pakeisti „Gmail“ programoje, bet kompiuteryje pasirinkti nustatymai taip pat bus taikomi programoje.
 2. Viršuje dešinėje spustelėkite „Nustatymai“ Nustatymai ir tada Visų nustatymų peržiūra.
 3. Spustelėkite skirtuką Gautieji.
 4. Skiltyje „Svarbos žymekliai“ pasirinkite Jokių žymeklių.
 5. Puslapio apačioje spustelėkite Išsaugoti pakeitimus.