Маркери за важност в Gmail

Gmail uses several signals to automatically mark your emails as important or not important.

How Gmail decides which emails are important

Gmail използва няколко сигнала, за да реши кои имейли да означи автоматично като важни, включително:

 • На кого и колко често изпращате имейл
 • Какви имейли отваряте
 • На кои имейли отговаряте
 • Ключови думи в имейлите, които обикновено четете
 • Какви имейли означавате със звезда, архивирате или изтривате

Задръжте мишката на маркера за важност, за да видите защо имейлът е означен като „важен“ Importance marker.

Забележка: Ако имейл е маркиран като важен, но не искате да бъде такъв, кликнете върху маркера за важност Importance marker, за да го промените. Това помага и на Gmail да научи кои имейли смятате за важни.

See your important emails

Next to emails that Gmail thinks is important, you'll see a yellow Importance marker Importance marker. If an email hasn't been marked as important, the marker will be empty.

To see all your emails that are marked as important, search Gmail for is:important.

Change your importance marker settings

Don't use past actions to predict which emails are important

 1. Using a browser, open Gmail. You can't change this setting from the Gmail app, but the settings you choose on your computer will apply to your app too.
 2. In the top right, click Settings Настройки.
 3. Click Settings.
 4. Click the Inbox tab.
 5. In the "Importance markers" section, select Don't use my past actions to predict which messages are important.
 6. At the bottom of the page, click Save Changes.

Hide importance markers in Gmail

 1. Using a browser, open Gmail. You can't change this setting from the Gmail app, but the settings you choose on your computer will apply to your app too.
 2. In the top right, click Settings Настройки.
 3. Click Settings.
 4. Click the Inbox tab.
 5. In the "Importance markers" section, select No markers.
 6. At the bottom of the page, click Save Changes.