Διαχωρίστε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με τα Εισερχόμενα προτεραιότητας του Gmail

Όταν επιλέγετε τη ρύθμιση "Εισ. προτεραιότητας", τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διαχωρίζονται αυτόματα σε τρεις ενότητες: "Σημαντικά και μη αναγνωσμένα", "Με αστέρι" και "Όλα τα υπόλοιπα".  

Ενεργοποίηση των Εισερχομένων προτεραιότητας

  1. Ανοίξτε το Gmail.
  2. Για να διαμορφώσετε τα εισερχόμενά σας, επάνω δεξιά, κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις και μετά Ρυθμίσεις.
  3. Κάντε κλικ στην ετικέτα Εισερχόμενα.
  4. Στην ενότητα "Τύπος Εισερχομένων", επιλέξτε το στοιχείο Εισ. προτεραιότητας.
  5. Επιλέξτε τις άλλες ρυθμίσεις των εισερχομένων, όπως τις ενότητες που θέλετε και, εάν θέλετε να βλέπετε τους δείκτες βαρύτητας ή όχι.
  6. Στο κάτω μέρος της σελίδας, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση αλλαγών.

Μάθετε πώς τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επισημαίνονται ως σημαντικά

Μάθετε σχετικά με τους δείκτες σπουδαιότητας στο Gmail, συμπεριλαμβανομένης της αυτόματης προσθήκης δεικτών σπουδαιότητας.

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού