Rozdělení e-mailů pomocí prioritní pošty Gmailu

Pokud vyberete nastavení „Prioritní pošta“, vaše e-maily se automaticky budou dělit do tří kategorií: důležité a nepřečtené, označené hvězdičkou a vše ostatní.  

Zapnutí prioritní pošty

  1. Spusťte aplikaci Gmail Gmail.
  2. Vlevo nahoře klepněte na nabídku Nabídka.
  3. Klepněte na Nastavení.
  4. Vyberte svůj účet.
  5. Klepněte na Typ doručené pošty.
  6. Vyberte Prioritní pošta.

Informace o posuzování důležitosti e-mailů

Přečtěte si článek o značkách důležitosti v Gmailu, ve kterém se dozvíte, jak probíhá jejich automatické přiřazování.