ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

เปลี่ยนรูปแบบกล่องจดหมาย Gmail ของคุณ

คุณสามารถเลือกวิธีจัดรูปแบบกล่องจดหมาย Gmail รวมทั้งการดูข้อความที่ยังไม่ได้อ่านเป็นอย่างแรก หรือตั้งหมวดหมู่กล่องจดหมาย 

เลือกรูปแบบกล่องจดหมาย

  1. เปิด Gmail
  2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกการตั้งค่า การตั้งค่าจากนั้นการตั้งค่า 
  3. คลิกที่แท็บกล่องจดหมาย
  4. ในส่วน "ประเภทกล่องจดหมาย" ให้เลือกค่าเริ่มต้น, สำคัญปรากฏก่อน, ยังไม่อ่านปรากฏก่อน, ติดดาวปรากฏก่อน หรือกล่องจดหมายสำคัญ
  5. เลือกการตั้งค่าอื่นๆ เช่น แสดงเครื่องหมายความสำคัญ วิธีกรองจดหมาย หรือแสดงหมวดหมู่

เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลือกรูปแบบกล่องจดหมาย

รูปแบบกล่องจดหมายบางอย่างมีการตั้งค่าและตัวเลือกที่คุณสามารถเปลี่ยนได้มากกว่า

ค่าเริ่มต้น (หมวดหมู่หรือแท็บ)

หากคุณเลือก "เริ่มต้น" กล่องจดหมายของคุณจะแบ่งเป็นแท็บต่างๆ เช่น หลัก โซเชียล โปรโมชัน และอัปเดต เมื่อคุณใช้กล่องจดหมาย "เริ่มต้น" ระบบจะจัดเรียงข้อความตามแท็บต่างๆ โดยอัตโนมัติ แต่คุณจะสามารถย้ายข้อความไปยังหมวดหมู่ต่างๆ ตามต้องการ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแท็บและหมวดหมู่ของกล่องจดหมาย

สำคัญมาก่อน

หากคุณเลือก "สำคัญมาก่อน" กล่องจดหมายของคุณจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ "สำคัญ" ที่ด้านบนและ "อื่นๆ" ที่ด้านล่าง

คุณสามารถกำหนดจำนวนอีเมลที่ต้องการแสดงในแต่ละส่วน และกำหนดว่าข้อความที่ยังไม่ได้อ่านจะปรากฏที่ไหน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Gmail ใช้ในการทำเครื่องหมายสำคัญอีเมล

ยังไม่ได้อ่านมาก่อน

หากคุณเลือก "ยังไม่ได้อ่านมาก่อน" กล่องจดหมายจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ "ยังไม่ได้อ่าน" ที่ด้านบนและ "อื่นๆ" ที่ด้านล่าง

คุณสามารถกำหนดจำนวนอีเมลที่ต้องการแสดงในแต่ละส่วน และกำหนดว่าข้อความที่ยังไม่ได้อ่านจะปรากฏที่ไหน

ติดดาวมาก่อน

หากคุณเลือก "ติดดาวมาก่อน" กล่องจดหมายของคุณจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ: "ติดดาว" ที่ด้านบนและ "อื่นๆ" ที่ด้านล่าง

คุณสามารถกำหนดจำนวนอีเมลที่ต้องการแสดงในแต่ละส่วน และกำหนดว่าข้อความที่ยังไม่ได้อ่านจะปรากฏที่ไหน

กล่องจดหมายสำคัญ

หากคุณเลือก "กล่องจดหมายสำคัญ" กล่องจดหมายของคุณจะแบ่งออกเป็นหลายส่วน คุณสามารถเลือกต่างๆ ที่ต้องการแสดง รวมทั้ง สำคัญ ยังไม่ได้อ่าน ติดดาว และอื่นๆ

คุณสามารถกำหนดจำนวนอีเมลที่ต้องการแสดงในแต่ละส่วน และกำหนดว่าข้อความที่ยังไม่ได้อ่านจะปรากฏที่ไหน

วิเวียนเป็นผู้เชี่ยวชาญจาก Gmail และเขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าความช่วยเหลือนี้ให้วิเวียนทราบ

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร