Zmiana układu skrzynki odbiorczej w Gmailu

Możesz wybrać sposób formatowania swojej skrzynki odbiorczej w Gmailu, na przykład wyświetlać nieprzeczytane wiadomości na początku lub ustawić kategorie e-maili. 

Wybieranie układu odebranych

  1. Otwórz Gmaila.
  2. W prawym górnym rogu strony kliknij Ustawienia Ustawienia a następnie Ustawienia
  3. Kliknij kartę Odebrane.
  4. W polu „Typ skrzynki odbiorczej” wybierz Domyślny, Najpierw ważne, Najpierw nieprzeczytane, Najpierw oznaczone gwiazdką lub Priorytety.
  5. Wybierz inne ustawienia, na przykład czy mają być widoczne oznaczenia ważności, jak ma być filtrowana poczta czy które kategorie są widoczne.

Więcej informacji o opcjach układu skrzynki odbiorczej

Niektóre style skrzynki odbiorczej mają więcej ustawień i opcji niż inne.

Domyślny (kategorie lub karty)

Jeśli wybierzesz układ „Domyślny”, Twoja skrzynka odbiorcza zostanie podzielona na różne karty, np. „Główne”, „Społeczności”, „Oferty” i „Powiadomienia”. Gdy ten układ jest włączony, wiadomości są automatycznie sortowane na karty. Jeśli chcesz, możesz je też samodzielnie przenosić między kategoriami.

Dowiedz się więcej o kartach i kategoriach skrzynki odbiorczej.

Najpierw ważne

Jeśli wybierzesz układ „Najpierw ważne”, Twoja skrzynka odbiorcza zostanie podzielona na dwie sekcje: „Ważne” na górze i „Wszystkie pozostałe” na dole.

Możesz określić liczbę e-maili pokazywaną w każdej sekcji, a także wskazać, gdzie mają trafiać nieprzeczytane wiadomości.

Dowiedz się, w jaki sposób Gmail określa, które e-maile oznaczyć jako ważne.

Najpierw nieprzeczytane

Jeśli wybierzesz układ „Najpierw nieprzeczytane”, Twoja skrzynka odbiorcza zostanie podzielona na dwie sekcje: „Nieprzeczytane” na górze i „Wszystkie pozostałe” na dole.

Możesz określić liczbę e-maili pokazywaną w każdej sekcji, a także wskazać, gdzie mają trafiać nieprzeczytane wiadomości.

Najpierw oznaczone gwiazdką

Jeśli wybierzesz układ „Najpierw oznaczone gwiazdką”, Twoja skrzynka odbiorcza zostanie podzielona na dwie sekcje: „Oznaczone gwiazdką” na górze i „Wszystkie pozostałe” na dole.

Możesz określić liczbę e-maili pokazywaną w każdej sekcji, a także wskazać, gdzie mają trafiać nieprzeczytane wiadomości.

Priorytety

Jeśli wybierzesz układ „Priorytety”, Twoja skrzynka odbiorcza zostanie podzielona na kilka sekcji. Możesz wybrać, które sekcje chcesz wyświetlić, na przykład „Ważne i nieprzeczytane”, „Oznaczone gwiazdką” lub „Wszystkie pozostałe”.

Możesz określić liczbę e-maili pokazywaną w każdej sekcji, a także wskazać, gdzie mają trafiać nieprzeczytane wiadomości.

Michelle jest specjalistką od Gmaila i autorką tej strony Centrum pomocy. Zostaw jej swoją opinię na temat tej strony pomocy.

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?