Zmiana układu skrzynki odbiorczej w Gmailu

Możesz dostosować skrzynkę do własnych potrzeb, w tym na przykład wyświetlać więcej niż jedną skrzynkę odbiorczą.

Wybieranie układu skrzynki odbiorczej

  1. Otwórz Gmaila na komputerze.
  2. W lewym górnym rogu wskaż Odebrane, a następnie kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
  3. Wybierz jeden z typów skrzynki odbiorczej: Domyślny, Najpierw ważne, Najpierw nieprzeczytane, Najpierw oznaczone gwiazdką lub Priorytety.

Więcej informacji o opcjach układu skrzynki odbiorczej

Niektóre style skrzynki odbiorczej mają więcej ustawień i opcji niż inne.

Domyślny (kategorie lub karty)

Jeśli wybierzesz układ „Domyślny”, Twoja skrzynka odbiorcza zostanie podzielona na różne karty, np. „Główne”, „Społeczności”, „Oferty” i „Powiadomienia”. Gdy ten układ jest włączony, wiadomości są automatycznie sortowane na karty. Jeśli chcesz, możesz je też samodzielnie przenosić między kategoriami.

Dowiedz się więcej o kartach i kategoriach skrzynki odbiorczej.

Najpierw ważne

Jeśli wybierzesz układ „Najpierw ważne”, Twoja skrzynka odbiorcza zostanie podzielona na dwie sekcje: „Ważne” na górze i „Wszystkie pozostałe” na dole.

Dowiedz się, w jaki sposób Gmail określa, które e-maile oznaczyć jako ważne.

Najpierw nieprzeczytane

Jeśli wybierzesz układ „Najpierw nieprzeczytane”, Twoja skrzynka odbiorcza zostanie podzielona na dwie sekcje: „Nieprzeczytane” na górze i „Wszystkie pozostałe” na dole.

Najpierw oznaczone gwiazdką

Jeśli wybierzesz układ „Najpierw oznaczone gwiazdką”, Twoja skrzynka odbiorcza zostanie podzielona na dwie sekcje: „Oznaczone gwiazdką” na górze i „Wszystkie pozostałe” na dole.

Priorytety

Jeśli wybierzesz układ „Priorytety”, Twoja skrzynka odbiorcza zostanie podzielona na kilka sekcji. Możesz wybrać, które sekcje chcesz wyświetlać, na przykład „Ważne i nieprzeczytane”, „Oznaczone gwiazdką” lub „Wszystkie pozostałe”. Możesz też wybrać etykietę utworzoną przez siebie.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?