Promjena izgleda pristigle pošte na Gmailu

Prilagodite svoju pristiglu poštu, odaberite hoće li se nepročitane poruke prikazivati prve ili izradite kategorije pristigle pošte.

Odabir izgleda pristigle pošte

  1. Idite na Gmail na računalu.
  2. U gornjem lijevom kutu pokazivač miša usmjerite prema pristigloj pošti, a zatim kliknite strelicu prema dolje Strelica nadolje.
  3. Odaberite Zadano, Prvo važne, Prvo nepročitane, Prvo označene zvjezdicom ili Prioritetna pošta.

Saznajte više o mogućnostima izgleda pristigle pošte

Neki stilovi pristigle pošte imaju više postavki i opcija koje možete promijeniti.

Zadano (kategorije ili kartice)

Ako odaberete opciju "Zadano", pristigla pošta podijelit će se na različite kartice kao što su "Primarno", "Društvene mreže", "Promocije" i "Ažuriranja". Ako odaberete "zadanu" pristiglu poštu, vaše se poruke automatski razvrstavaju u kartice, no poruke možete premještati u željene kategorije.

Saznajte više o karticama i kategorijama pristigle pošte.

Najprije važno

Ako odaberete opciju "Najprije važno", pristigla pošta podijelit će se u dva odjeljka: "Važno" na vrhu i "Sve ostalo" na dnu.

Možete odabrati koliko će se e-poruka prikazivati u svakom odjeljku i kamo će nepročitane poruke pristizati.

Saznajte više kako Gmail odlučuje o tome koje će e-poruke označiti kao važne.

Najprije nepročitano

Ako odaberete opciju "Najprije nepročitano", pristigla pošta podijelit će se u dva odjeljka: "Nepročitano" na vrhu i "Sve ostalo" na dnu.

Možete odabrati koliko će se e-poruka prikazivati u svakom odjeljku i kamo će nepročitane poruke pristizati.

Najprije označeno zvjezdicom

Ako odaberete opciju "Najprije označeno zvjezdicom", pristigla pošta podijelit će se u dva odjeljka: "Označeno zvjezdicom" na vrhu i "Sve ostalo" na dnu.

Možete odabrati koliko će se e-poruka prikazivati u svakom odjeljku i kamo će nepročitane poruke pristizati.

Prioritetna pošta

Ako odaberete opciju "Prioritetna pošta", pristigla pošta podijelit će se u više odjeljaka: Možete odabrati odjeljke koje želite prikazivati, uključujući "Važno i nepročitano", "Označeno zvjezdicom" i "Sve ostalo".

Možete odabrati koliko će se e-poruka prikazivati u svakom odjeljku i kamo će nepročitane poruke pristizati.