Riešenie problémov s režimom kompatibilného zobrazenia v programe Internet Explorer

Ak navštevujete adresu google.com pomocou programu Internet Explorer s režimom kompatibilného zobrazenia, produkty Google (napríklad Gmail) nemusia fungovať.

Riešenie problému

centre pomoci spoločnosti Microsoft vyhľadajte postup odstránenia domény google.com zo zoznamu webov v režime kompatibilného zobrazenia. Postup sa líši v závislosti od toho, ktorú verziu programu Internet Explorer používate.

Poznámka: Ak počítač so systémom Windows používate v rámci práce, školy alebo inej organizácie a nemôžete vykonať postup uvedený vyššie, pravdepodobne bude potrebné obrátiť sa na správcu.