Gmail-viestin todennuksen tarkistaminen

Viestiä ei ole todennettu, jos lähettäjän nimen vieressä on kysymysmerkki. Jos viestiä ei ole todennettu, Gmail ei ole voinut vahvistaa, että viesti on tullut varmasti siltä henkilöltä, joka näkyy viestin lähettäjänä. Suhtaudu varauksella viestiin vastaamiseen tai viestin liitteiden lataamiseen, jos näet kysymysmerkin.

Viestin todennuksen tarkistaminen

Huom. Todentamattomat viestit eivät välttämättä ole roskapostia. Todennusta ei välttämättä voi tehdä, vaikka lähettäjänä on todellinen organisaatio. Tämä koskee esimerkiksi viestien lähettämistä suurille ryhmille, kuten postituslistoille.

Gmail-viestien tarkistaminen
  1. Avaa Gmail-sovellus  Android-puhelimella tai ‑tabletilla.
  2. Avaa sähköposti.
  3. Napauta Näytä tiedot ja sitten Näytä käyttöoikeustiedot.
  4. Viesti on todennettu, jos viestissä näkyy
  • Mailed by ‑ylätunniste ja verkkotunnuksen nimi, kuten google.com
  • Signed by ‑ylätunniste ja lähettäjän verkkotunnus.

Viestiä ei ole todennettu, jos lähettäjän nimen vieressä on kysymysmerkki. Suhtaudu varauksella viestiin vastaamiseen tai viestin liitteiden lataamiseen, jos näet kysymysmerkin.

Viestien katsominen muulla sähköpostiohjelmalla, kuten Outlookilla

Jos luet sähköpostisi muulla sähköpostiohjelmalla, voit tarkistaa viestin ylätunnisteet.

Lisätietoja todennuksen (SPF ja DKIM) toimintaperiaatteesta

Sähköpostit voidaan todentaa SPF:n tai DKIM:n avulla.

SPF erittelee, mitkä palvelimet saavat lähettää viestejä tietystä verkkotunnuksesta luomalla SPF-tietueen.

DKIM-allekirjoituksella lähettäjä voi elektronisesti allekirjoittaa aidot viestit siten, että vastaanottaja voi vahvistaa ne julkisella avaimella.

Todentamattomien viestien korjaaminen

Saamaani viestiä ei ole todennettu

Jos luotettavasta lähteestä saamaasi viestiä ei ole todennettu, ota yhteyttä viestin lähettäneeseen henkilöön tai yritykseen. Välitä heille linkki tälle ohjesivulle, jotta he osaavat todentaa viestinsä jatkossa.

Omasta verkkotunnuksestani lähetettyä viestiä ei ole todennettu

Viestiä ei ole todennettu, jos vastaanottaja näkee lähettämässäsi viestissä oman sähköpostiosoitteesi vieressä kysymysmerkin (?).

Viestit on todennettava, jotta ne luokitellaan oikein. Todentamattomat viestit hylätään melko todennäköisesti. Pelkkä todennus ei kuitenkaan takaa viestien toimitusta, koska myös roskapostittajat todentavat viestejä.

Todentamattomien viestien korjaaminen

Varmista, että lähettämäsi viestit on todennettu DKIM:n (suositus) tai SPF:n avulla.

Seuraamalla näitä ohjeita voit ehkäistä sähköpostiesi joutumisen Gmailin estämiksi:

  • Käytä RSA-avaimia, joiden pituus on vähintään 1 024 tavua. Alle 1 024 ‑tavuisilla avaimilla allekirjoitettuja sähköposteja pidetään todentamattomina, ja ne on myös helppo väärentää.
  • Gmail käyttää viestien luokitteluun todennustietojen lisäksi käyttäjien ilmoituksia ja muita tekijöitä. Todennus on pakollista kaikille sähköpostin lähettäjille. Sillä varmistetaan, että lähetetyt viestit luokitellaan oikein. 
  • Tutustu myös sellaisten käytäntöjen luomiseen, joilla voidaan hallita todentamattomia viestejä verkkotunnuksessa.