Logowanie się na wiele kont jednocześnie

Masz dość ciągłego wylogowywania się, żeby przełączyć się na inne konto, mimo że jesteś na swoim komputerze? Wystarczy kliknąć przycisk Dodaj konto, by zalogować się na inne konto i wygodnie przełączać się między różnymi kontami.

Wielokrotne logowanie nie powoduje połączenia danych z poszczególnych kont ani nie daje jednemu kontu dostępu do drugiego.

Wielokrotne logowanie sprawdza się najlepiej na urządzeniach, których używasz tylko Ty i na których nie musisz się wylogowywać, by umożliwić innej osobie dostęp do jej konta. Jeśli na Twoim urządzeniu chce sprawdzić swoją pocztę inna osoba, możesz zawsze otworzyć okno Incognito lub inną przeglądarkę i nie wylogowywać się ze swoich kont.

Logowanie się na dodatkowe konta

  1. Zaloguj się do usługi Google, w której działa wielokrotne logowanie.
  2. Kliknij swoje zdjęcie profilowe lub adres e-mail u góry strony.
  3. Wybierz Dodaj konto z menu.

    Account information while signed in to one account

  4. Na wyświetlonej stronie wpisz adres e-mail i hasło do innego konta, do którego chcesz mieć dostęp, a następnie kliknij Zaloguj się.

Przełączanie się między kontami

Kiedy już zalogujesz się na więcej niż jedno konto w tej samej przeglądarce, możesz łatwo się między nimi przełączać. Wystarczy, że klikniesz swoje zdjęcie profilowe lub adres e-mail u góry strony, a później wybierzesz adres e-mail, na który chcesz się zalogować.

Account information while signed in to two accounts

Aby od razu widzieć, na które konto jesteś zalogowany, użyj na każdym innego zdjęcia profilowego.

Usługi, w których wielokrotne logowanie nie działa

Niektóre usługi Google oraz ich wersje komórkowe nie umożliwiają jednoczesnego korzystania z wielu kont w tej samej przeglądarce. Zamiast tego domyślnie używają pierwszego konta, na które się zalogujesz.

Dysk Google obsługuje wielokrotne logowanie, ale działa inaczej niż pozostałe usługi.

Jeśli chcesz użyć konta w usłudze, która nie obsługuje wielu kont, masz dwie możliwości:

  • Wyloguj się ze wszystkich kont Google, a następnie zaloguj się na konto, z którego chcesz korzystać.
  • Zaloguj się na inne konto w drugiej przeglądarce.

Wylogowywanie się

Wylogowanie się z jednego konta podczas korzystania z wielokrotnego logowania spowoduje wylogowanie się ze wszystkich kont. Aby wrócić do korzystania z wielokrotnego logowania, musisz najpierw zalogować się na jedno konto, a później użyć opcji Dodaj konto, by zalogować się na kolejne konta. Google nie zapamięta powiązanych informacji o Twoim koncie, dlatego gdy następnym razem zechcesz dodać konto, konieczne będzie wpisanie nazwy użytkownika i hasła.