Thay đổi tùy chọn cài đặt ngôn ngữ Gmail

Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ bạn sử dụng để xem Gmail và sử dụng các bàn phím đặc biệt để nhập nội dung trong các ngôn ngữ khác.  

Thay đổi ngôn ngữ bạn sử dụng để xem Gmail

 1. Mở Gmail.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 3. Nhấp vào Cài đặt.
 4. Trong mục "Ngôn ngữ", chọn một ngôn ngữ từ menu thả xuống.
 5. Ở dưới cùng của trang, hãy nhấp vào Lưu thay đổi.

Nhập trong ngôn ngữ khác

Bạn có thể nhập trong các ngôn ngữ như tiếng Hindi, tiếng Ả Rập hoặc tiếng Trung bằng cách sử dụng các công cụ nhập liệu, bao gồm các bàn phím đặc biệt. Có các loại công cụ nhập liệu khác nhau cho các ngôn ngữ khác nhau.

 1. Mở Gmail. Bạn chỉ có thể sử dụng công cụ nhập liệu từ trình duyệt chứ không phải ứng dụng Gmail.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 3. Nhấp vào Cài đặt.
 4. Trong mục "Ngôn ngữ", nhấp vào Hiển thị tất cả tùy chọn ngôn ngữ.
 5. Chọn hộp bên cạnh "Bật công cụ nhập liệu".
 6. Chọn ngôn ngữ bạn muốn sử dụng các công cụ nhập liệu với và loại bàn phím mà bạn muốn sử dụng.
 7. Nhấp vào OK.
 8. Ở dưới cùng của trang, hãy nhấp vào Lưu thay đổi.
 9. Mở hộp thư đến của bạn.
 10. Ở trên cùng bên phải, bên cạnh biểu tượng Cài đặt Cài đặt, hãy nhấp vào biểu tượng ngôn ngữ. Nếu bạn có nhiều công cụ nhập liệu, hãy sử dụng mũi tên xuống để chuyển đổi giữa các công cụ đó.

Thay đổi hướng của văn bản

 1. Mở Gmail. Bạn chỉ có thể sử dụng công cụ nhập liệu từ trình duyệt chứ không phải ứng dụng Gmail.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 3. Nhấp vào Cài đặt.
 4. Trong mục "Ngôn ngữ", hãy nhấp vào Bật hỗ trợ chỉnh sửa từ phải sang trái.
 5. Ở dưới cùng của trang, hãy nhấp vào Lưu thay đổi.

Khi bắt đầu email mới, bạn sẽ cần thay đổi hướng một lần nữa. Ở dưới cùng bên trái của cửa sổ soạn thư, hãy nhấp vào Tùy chọn định dạng sau đó Phải sang trái.

Sửa văn bản không hiển thị đúng trong email

Nếu bạn thấy các ký tự từ ngôn ngữ không chính xác trong email của mình thì bạn sẽ cần phải thay đổi một cài đặt.

 1. Mở trình duyệt, như là Internet Explorer hoặc Firefox.
 2. Ở trên cùng của trình duyệt, hãy chọn View (Xem) sau đó Encoding (Mã hóa) (Internet Explorer) hoặc Text Encoding (Mã hóa văn bản) (Safari, Firefox).
 3. Từ danh sách, hãy chọn ngôn ngữ bạn muốn sử dụng.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
17
false