เปลี่ยนการตั้งค่าภาษา Gmail

คุณเปลี่ยนภาษาที่ใช้เพื่อดู Gmail และใช้แป้นพิมพ์พิเศษเพื่อพิมพ์ในภาษาอื่นๆ ได้  

เปลี่ยนภาษาที่คุณใช้เพื่อดู Gmail

 1. เปิด Gmail
 2. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า ที่ด้านขวาบน
 3. คลิกการตั้งค่า
 4. ในส่วน "ภาษา" ให้เลือกภาษาจากเมนูแบบเลื่อนลง
 5. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ด้านล่างสุดของหน้า

พิมพ์ในภาษาอื่น

คุณสามารถพิมพ์ในภาษาอื่น เช่น ฮินดี, อาหรับ, หรือจีน โดยใช้เครื่องมือป้อนข้อมูลรวมทั้งแป้นพิมพ์พิเศษ เครื่องมือป้อนข้อมูลมีหลายประเภทตามภาษาต่างๆ

 1. เปิด Gmail คุณสามารถใช้เครื่องมือป้อนข้อมูลจากเบราว์เซอร์เท่านั้น และจะไม่สามารถใช้ในแอป Gmail
 2. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า ที่ด้านขวาบน
 3. คลิกการตั้งค่า
 4. ในส่วน "ภาษา" ให้คลิกแสดงตัวเลือกภาษาทั้งหมด
 5. ทำเครื่องหมายในช่องข้าง "เปิดใช้เครื่องมือป้อนข้อมูล"
 6. เลือกภาษาที่คุณต้องการใช้กับเครื่องมือการป้อนข้อมูล และประเภทแป้นพิมพ์ที่คุณต้องการ
 7. คลิกตกลง
 8. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ด้านล่างสุดของหน้า
 9. เปิดกล่องจดหมาย
 10. คลิกไอคอนภาษาที่อยู่ด้านขวาบนถัดจากการตั้งค่า การตั้งค่า หากคุณมีเครื่องมือป้อนข้อมูลหลายรายการ ให้ใช้ลูกศรชี้ลงเพื่อสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ

เปลี่ยนทิศทางการพิมพ์ข้อความ

 1. เปิด Gmail คุณสามารถใช้เครื่องมือป้อนข้อมูลจากเบราว์เซอร์เท่านั้น และจะไม่สามารถใช้ในแอป Gmail
 2. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า ที่ด้านขวาบน
 3. คลิกการตั้งค่า
 4. ในส่วน "ภาษา" ให้คลิกเปิดการสนับสนุนการแก้ไขจากขวาไปซ้าย
 5. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ด้านล่างสุดของหน้า

เมื่อเริ่มเขียนอีเมลฉบับใหม่ คุณจะต้องเปลี่ยนทิศทางอีกครั้ง โดยการคลิกตัวเลือกการจัดรูปแบบ แล้ว ขวาไปซ้ายที่ด้านล่างซ้ายของหน้าต่างเขียน

แก้ไขข้อความที่อ่านไม่ออกในอีเมล

หากเห็นตัวอักษรในภาษาที่ไม่ถูกต้องในอีเมล คุณจะต้องเปลี่ยนการตั้งค่า โดยทำดังนี้

 1. เปิดเบราว์เซอร์ เช่น Internet Explorer หรือ Firefox
 2. ที่ด้านบนของเบราว์เซอร์ ให้เลือกมุมมอง แล้ว การเข้ารหัส (Internet Explorer) หรือการเข้ารหัสข้อความ (Firefox, Safari)
 3. เลือกภาษาที่ต้องการใช้จากรายการ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร