หากมีหลายบัญชี (เว็บบนอุปกรณ์เคลื่อนที่)

เพิ่มบัญชี

คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชี Gmail ได้หลายบัญชี คุณจึงสามารถสลับการใช้งานได้อย่างสะดวก

 1. เปิด Gmail
 2. แตะไอคอนเมนู iOS Menu icon
 3. เลือกบัญชีที่ด้านบน
 4. แตะลงชื่อเข้าใช้บัญชีอื่น

สลับบัญชี

 1. เปิด Gmail
 2. แตะไอคอนเมนู iOS Menu icon
 3. เลือกบัญชีปัจจุบันที่ด้านบน
 4. เลือกบัญชีอื่น

ออกจากระบบ

 1. เปิด Gmail
 2. แตะไอคอนเมนู iOS Menu icon
 3. เลือกบัญชีที่ด้านบน
 4. แตะออกจากระบบทุกบัญชี

วิเวียนเป็นผู้เชี่ยวชาญจาก Gmail และเขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าความช่วยเหลือนี้ให้วิเวียนทราบ

บทความนี้มีประโยชน์ไหม