Chế độ xem chuẩn và chế độ xem HTML cơ bản

Chế độ xem chuẩn là chế độ xem bạn sẽ thấy khi bạn đăng nhập vào Gmail từ trình duyệt được hỗ trợ đầy đủ.

Ngay cả khi bạn không có quyền truy cập vào trình duyệt được hỗ trợ đầy đủ, chúng tôi vẫn muốn bạn có quyền truy cập vào Gmail. Đó là lý do chúng tôi đã phát triển chế độ xem HTML cơ bản của dịch vụ để tương thích với hầu hết mọi trình duyệt. Nếu bạn đăng nhập vào Gmail bằng trình duyệt không được hỗ trợ đầy đủ, bạn sẽ tự động được chuyển đến chế độ xem HTML cơ bản.

Chế độ xem HTML cơ bản khác một chút so với chế độ xem mà bạn đã sử dụng do không có các tính năng sau:

  • Trò chuyện
  • Trình kiểm tra chính tả
  • Phím tắt trên bàn phím
  • Khả năng quản lý bộ lọc
  • Thêm, chỉnh sửa, nhập hoặc xóa danh sách liên hệ
  • Địa chỉ 'Từ:' tùy chỉnh
  • Định dạng có dạng thức

Nếu bạn cần truy cập các tính năng này, hãy đăng nhập vào Gmail từ trình duyệt được hỗ trợ đầy đủ và đảm bảo rằng bạn đã bật cookie và JavaScript.

Nếu bạn được chuyển đến chế độ HTML cơ bản của Gmail, nhưng bạn muốn sử dụng chế độ Gmail chuẩn, truy cập http://mail.google.com/mail?nocheckbrowser. Hãy ghi nhớ rằng chế độ xem chuẩn có thể không hoạt động, ngay cả với liên kết này, nếu trình duyệt của bạn không được hỗ trợ.

Vivian là một chuyên gia Gmail và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi của bạn về trang trợ giúp này cho cô ấy.

Bài viết này có hữu ích không?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.