Xem Gmail trong phiên bản HTML chuẩn hoặc cơ bản

Bạn có thể hiển thị Gmail trên trình duyệt của mình trong "Chế độ xem chuẩn" hoặc "chế độ xem HTML cơ bản". Tùy thuộc vào việc trình duyệt của bạn có hoạt động với Gmail hay không, bạn có thể thấy một chế độ xem hoặc chế độ xem khác.

Chế độ xem chuẩn

Nếu bạn đang sử dụng một trình duyệt hoạt động với Gmail, bạn sẽ thấy Gmail trong Chế độ xem chuẩn. Khi bạn đang ở trong Chế độ xem chuẩn, bạn có thể sử dụng tất cả tính năng của Gmail.

Chế độ xem HTML cơ bản

Nếu đang sử dụng một trình duyệt không được hỗ trợ thì bạn sẽ thấy Gmail trong chế độ xem HTML.

Khi đang ở trong chế độ xem HTML cơ bản, bạn sẽ không thấy một số tính năng của Gmail, bao gồm:

  • Trò chuyện
  • Trình kiểm tra chính tả
  • Phím tắt
  • Thêm hoặc nhập người liên hệ
  • Địa chỉ "từ" tùy chỉnh
  • Định dạng đa dạng thức

Để nhận được các tính năng này, hãy sử dụng trình duyệt hoạt động với Gmail.

Chuyển chế độ xem

Chuyển từ Chế độ xem HTML cơ bản sang Chế độ xem chuẩn: Mở Gmail bằng cách sử dụng liên kết này. Nếu trình duyệt của bạn không được hỗ trợ thì chế độ xem này có thể không hoạt động.

Chuyển từ Chế độ xem chuẩn sang Chế độ xem HTML cơ bản: Truy cập phiên bản HTML cơ bản của Gmail.

Andrea là một chuyên gia Gmail và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi của bạn về trang trợ giúp này cho cô ấy.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?