ดู Gmail ในเวอร์ชัน HTML พื้นฐาน

คุณสามารถดู Gmail บนเบราว์เซอร์ของคุณใน "มุมมองมาตรฐาน" หรือ "มุมมอง HTM​​L พื้นฐาน" คุณอาจเห็นมุมมองใดมุมมองหนึ่ง ทั้งนี้ขึ้นกับความสามารถในการทำงานร่วมกับ Gmail ของเบราว์เซอร์

มุมมองมาตรฐาน

หากคุณใช้เบราว์เซอร์ที่ทำงานร่วมกับ Gmail คุณจะเห็น Gmail ในมุมมองมาตรฐาน เมื่ออยู่ในมุมมองมาตรฐาน คุณจะสามารถใช้คุณลักษณะทั้งหมดของ Gmail

มุมมอง HTML พื้นฐาน

หากคุณใช้เบราว์เซอร์ที่ระบบไม่รองรับ คุณจะเห็น Gmail ในมุมมอง HTM​​L

เมื่ออยู่ในมุมมอง HTM​​L พื้นฐาน คุณจะไม่เห็นคุณลักษณะบางอย่างของ Gmail ซึ่งรวมถึงคุณลักษณะต่อไปนี้

  • แชท
  • เครื่องตรวจตัวสะกด
  • แป้นพิมพ์ลัด
  • การเพิ่มหรือการนำเข้ารายชื่อติดต่อ
  • ที่อยู่ "จาก" ที่กำหนดเอง
  • การจัดรูปแบบที่สมบูรณ์

หากต้องการใช้คุณลักษณะเหล่านี้ ให้ใช้เบราว์เซอร์ที่ทำงานร่วมกับ Gmail

เปลี่ยนมุมมอง

เปลี่ยนจากมุมมอง HTML พื้นฐานเป็นมุมมองมาตรฐาน: เปิด Gmail โดยใช้ลิงก์นี้ หากระบบไม่สนับสนุนเบราว์เซอร์ คุณอาจไม่สามารถใช้มุมมองนี้

เปลี่ยนจากมุมมองมาตรฐานเป็นมุมมอง HTML พื้นฐาน: ไปที่ Gmail ในเวอร์ชัน HTML พื้นฐาน

วิเวียนเป็นผู้เชี่ยวชาญจาก Gmail และเขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าความช่วยเหลือนี้ให้วิเวียนทราบ

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร