มุมมองมาตรฐานและมุมมอง HTML พื้นฐาน

Gmail มีมุมมองหลักหรือโหมดการแสดงผลอยู่ 2 แบบโดยขึ้นอยู่กับประเภทของเบราว์เซอร์ที่ใช้เข้าถึง กล่าวคือมุมมองมาตรฐานและมุมมอง HTML พื้นฐาน

มุมมองมาตรฐาน

มุมมองมาตรฐานคือสิ่งที่คุณจะได้เห็นเมื่อลงชื่อเข้าใช้ Gmail จากเบราว์เซอร์ที่รองรับ มุมมองมาตรฐานช่วยให้คุณเข้าถึงคุณลักษณะทั้งหมดของ Gmail ได้

มุมมอง HTML พื้นฐาน

มุมมอง HTML พื้นฐานคือสิ่งที่คุณจะได้เห็นเมื่อลงชื่อเข้าใช้ Gmail ด้วยเบราว์เซอร์ที่ไม่รองรับ โปรดดูมุมมอง HTML พื้นฐานเพื่อดูตัวอย่าง มุมมองนี้ใช้ได้กับเบราว์เซอร์เกือบทุกประเภท แต่ไม่รองรับคุณลักษณะต่อไปนี้

  • แชท
  • เครื่องตรวจตัวสะกด
  • แป้นพิมพ์ลัด
  • การเพิ่มหรือการนำเข้ารายชื่อติดต่อ
  • ที่อยู่ "จาก:" ที่กำหนดเอง
  • การจัดรูปแบบสมบูรณ์

หากจำเป็นต้องใช้คุณลักษณะเหล่านี้ โปรดลงชื่อเข้าใช้ Gmail จากเบราว์เซอร์ที่รองรับและดูให้แน่ใจว่าคุณเปิดใช้คุกกี้และ JavaScript อยู่

การสลับมุมมอง

หากระบบนำไปยังมุมมอง HTML พื้นฐานของ Gmail แต่คุณอยากลองใช้มุมมองมาตรฐาน โปรดไปที่ http://mail.google.com/mail?nocheckbrowser อย่าลืมว่าหากใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่รองรับ มุมมองมาตรฐานอาจใช้งานไม่ได้แม้จะไปยังลิงก์นี้แล้วก็ตาม

วิเวียนเป็นผู้เชี่ยวชาญจาก Gmail และเขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าความช่วยเหลือนี้ให้วิเวียนทราบ

บทความนี้มีประโยชน์ไหม