Włączanie i wyłączanie obrazów w Gmailu

Przy domyślnych ustawieniach, gdy otrzymasz e-maila z obrazem, ten obraz zostanie automatycznie wyświetlony.

Zawsze pokazuj obrazy

Jeśli obrazy w Gmailu nie wczytują się, sprawdź ustawienia.

 1. Otwórz Gmaila na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia Ustawienia.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Przewiń do sekcji „Obrazy”.
 5. Kliknij Zawsze wyświetlaj obrazy zewnętrzne.
 6. U dołu strony kliknij Zapisz zmiany.

Uwaga: jeśli dla Gmaila nadawca lub treść wiadomości będą podejrzane, nie zobaczysz obrazów od razu. Najpierw pojawi się pytanie, czy chcesz je wyświetlić.

Pytaj przed wyświetleniem obrazów

Jeśli połączenie internetowe jest wolne lub chcesz ograniczyć transfer danych komórkowych, wyłącz pokazywanie obrazów.

 1. Otwórz Gmaila na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia Ustawienia.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Przewiń do sekcji „Obrazy”.
 5. Kliknij Pytaj przed wyświetleniem obrazów zewnętrznych.
 6. U dołu strony kliknij Zapisz zmiany.

Kiedy dostaniesz wiadomość zawierającą obrazy, możesz je wyświetlić, klikając opcję Wyświetlaj obrazy poniżej.

Jak Gmail pomaga chronić użytkowników przed szkodliwymi obrazami

Google skanuje obrazy pod kątem niebezpiecznych treści, zanim je dostaniesz.

Obrazy stają się dzięki skanowaniu bardziej bezpieczne, ponieważ:

 • Nadawcy nie mogą wykorzystać wczytywania obrazu, aby uzyskać informacje o Twoim komputerze lub lokalizacji.
 • Nadawcy nie mogą użyć obrazu do tworzenia ani odczytywania plików cookie w Twojej przeglądarce.
 • Gmail sprawdza obrazy pod kątem znanego szkodliwego oprogramowania.

W niektórych przypadkach nadawcy mogą wiedzieć, czy e-mail zawierający obraz został przez Ciebie otwarty. Gmail skanuje każdą wiadomość pod katem podejrzanych treści. Jeśli Gmail uzna, że nadawcy lub wiadomości nie można zaufać, nie wyświetla obrazów. Pyta wtedy, czy chcesz je zobaczyć.

 

Andrea jest specjalistką od Gmaila i autorką tej strony Centrum pomocy. Zostaw jej opinię na temat strony.

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?