ನೀವು ವಿನಂತಿಸಿದ ಪುಟವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪುಟದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ Google Chrome ನ ಬಿಲ್ಟ್-ಇನ್ ಅನುವಾದದ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ವೆಬ್‌ಪುಟವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಭಾಷೆಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅನುವಾದಿಸಬಹುದು.

Turn images on or off in Gmail

By default, when you get an email with an image, you’ll see the image automatically.

Always show images

If images don't load in Gmail, check your settings.

 1. On your computer, go to Gmail.
 2. In the top right, click Settings Settings and then See all settings.
 3. Scroll down to the "Images" section.
 4. Click Always display external images.
 5. At the bottom of the page, click Save Changes.

Note: If Gmail thinks a sender or message is suspicious, you won’t see images automatically. Instead, you'll be asked if you want to see the image.

Ask before showing images

If your internet connection is slow or you want to save mobile data, turn off images.

 1. On your computer, go to Gmail.
 2. In the top right, click Settings Settings and then See all settings.
 3. Scroll down to the "Images" section.
 4. Click Ask before displaying external images.
 5. At the bottom of the page, click Save Changes.

Note: When you get a message with images, see the images by clicking Display images below.

How Gmail helps make images safe

Google scans images for signs of suspicious content before you receive them.

These scans make images safer because:

 • Senders can’t use image loading to get information about your computer or location.
 • Senders can’t use the image to set or read cookies in your browser.
 • Gmail checks the images for known harmful software.

Sometimes, senders may know whether you've opened an email that has an image. Gmail scans every message for suspicious content. If Gmail thinks a sender or message is suspicious, images aren’t shown and you’ll be asked if you want to see the images.

 

Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu
2576506818518894905
true
Search Help Center
true
true
true
true
true
17