Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τις εικόνες στο Gmail

Από προεπιλογή, όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα που περιέχει κάποια εικόνα, θα βλέπετε την εικόνα αυτόματα.

Εμφάνιση εικόνων πάντοτε

Αν οι εικόνες δεν φορτώνονται στο Gmail, ελέγξτε τις ρυθμίσεις σας.

 1. Στο iPhone ή το iPad, ανοίξτε την εφαρμογή Gmail Gmail.
 2. Επάνω αριστερά, πατήστε Μενού Μενού.
 3. Πατήστε Ρυθμίσεις και μετά επιλέξτε τον λογαριασμό σας.
 4. Πατήστε Εικόνες και μετά Να εμφανίζονται πάντα.

Σημείωση: Εάν το Gmail θεωρήσει ότι κάποιος αποστολέας ή κάποιο μήνυμα είναι ύποπτο, οι εικόνες δεν θα εμφανιστούν αυτόματα. Αντ' αυτού, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να δείτε την εικόνα.

Εμφάνιση εικόνων μετά από ερώτηση

Εάν ή σύνδεσή σας στο διαδίκτυο είναι αργή ή θέλετε να εξοικονομήσετε δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, απενεργοποιήστε τις εικόνες.

 1. Στο iPhone ή το iPad, ανοίξτε την εφαρμογή Gmail Gmail.
 2. Επάνω αριστερά, πατήστε Μενού Μενού.
 3. Πατήστε Ρυθμίσεις και μετά επιλέξτε τον λογαριασμό σας.
 4. Πατήστε Εικόνες και μετά Να γίνεται ερώτηση πριν από την εμφάνιση.

Σημείωση: Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα με εικόνες, μπορείτε να δείτε τις εικόνες πατώντας στην επιλογή Προβολή εικόνων

Με ποιον τρόπο συμβάλλει το Gmail στην ασφάλεια όσον αφορά τις εικόνες

Το Google σαρώνει εικόνες τυχόν ενδείξεις ύποπτου περιεχομένου προτού τις λάβετε.

Αυτές οι σαρώσεις καθιστούν τις εικόνες πιο ασφαλείς επειδή:

 • Οι αποστολείς δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη διαδικασία φόρτωσης μιας εικόνας για να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή ή την τοποθεσία σας.
 • Οι αποστολείς δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εικόνα για να ορίσουν ή να διαβάσουν cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας.
 • Το Gmail ελέγχει τις εικόνες για γνωστό επιβλαβές λογισμικό.

Μερικές φορές, οι αποστολείς ενδέχεται να γνωρίζουν αν έχετε ανοίξει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχει μια εικόνα. Το Gmail σαρώνει κάθε μήνυμα για ύποπτο περιεχόμενο. Εάν το Gmail θεωρήσει ότι κάποιος αποστολέας ή μήνυμα είναι ύποπτα, οι εικόνες δεν θα εμφανίζονται και θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να δείτε τις εικόνες.