Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu

Vælg, om billeder skal vises

Når du modtager en meddelelse, der indeholder et billede, vises billedet automatisk. Hvis du har en langsom internetforbindelse eller gerne vil spare på mobildataene, kan du ændre din indstilling, så du for hver meddelelse kan vælge, om billederne skal vises.  

Vælg, om billeder skal vises eller ej

  1. Åbn Gmail.
  2. Klik på Indstillinger Indstillinger øverst til højre.
  3. Klik på Indstillinger.
  4. Rul ned til sektionen "Billeder".
  5. Vælg Vis altid eksterne billeder eller Spørg, før der vises eksterne billeder. Hvis du vælger indstillingen "Spørg, før der vises eksterne billeder", vises valgmuligheden "Vis billeder herunder" for meddelelser, der indeholder billeder.
  6. Klik på Gem ændringer nederst på siden.

Bemærk! Hvis Gmail anser en afsender eller en meddelelse for at være mistænkelig, vises billedet ikke automatisk. Du bliver i stedet spurgt, om du vil se billedet.

Hvordan Gmail hjælper med at levere sikre billeder

Billeder passerer gennem Googles proxyservere til billeder og omkodes, før de vises, så de indlæses på en sikker måde.

Dette gør billederne mere sikre, da:

  • Afsendere ikke kan bruge billedindlæsning til at få oplysninger såsom din IP-adresse eller placering.
  • Afsendere ikke kan bruge billedet til at indstille eller læse cookies i din browser.
  • Gmail kontrollerer dine billeder for kendte virus eller malware.

I nogle tilfælde kan afsendere muligvis se, om du har åbnet en e-mail, som indeholder et billede, der er vedhæftet et unikt link. Gmail scanner alle meddelelser for mistænkeligt indhold, og hvis Gmail anser en afsender eller en meddelelse for at være potentielt mistænkelig, bliver billederne ikke vist, og du bliver spurgt, om du vil se billederne.