Ръководство за потребителите на екранни четци, които превключват от основен HTML изглед към стандартен изглед в Gmail

Основният стандартен изглед в Gmail има повече функции и подобрения в използваемостта, отколкото основния HTML изглед. В стандартния изглед Gmail е уеб приложение с клавишни комбинации за бързо извършване на действия и навигация в интерфейса. „Уеб приложение“ означава използване на клавишните комбинации в приложението с цел навигиране и взаимодействие със сайта, а „уеб страница“ – използване на клавишните комбинации (или команди) на екранния четец с цел навигиране и взаимодействие със страницата.

Ако познавате Gmail в основния HTML изглед, разгледайте това ръководство, за да научите как да използвате стандартния изглед в Gmail като уеб страница с екранния си четец.

Пояснения:

Актуализиране на настройките ви

Ако използвате екранен четец с основен HTML изглед, актуализирайте настройките си за стандартния изглед.

Използване на изгледа „Компактно“ в Gmail

Ако използвате и лупа, можете да използвате компактен изглед на входящата си поща, който е подобен на основния HTML изглед.

За да отворите менюто „Бързи настройки“, в горната заглавка се придвижете чрез клавиша Tab до бутона „Настройки“ и натиснете Enter. Можете също да използвате командите за навигация с клавиши за екранен четец.

Когато бързите настройки са отворени, придвижете се до бутоните за избор чрез клавиша Tab и изберете „Компактно“.

Актуализиране на настройките на входящата поща

За да намерите допълнителните настройки на входящата поща:

 1. Отворете менюто „Бързи настройки“.
 2. Използвайте клавиша Tab (или Shift + Tab), за да стигнете до бутона „Преглед на всички настройки“.
 3. Натиснете Enter.
  • Ще се отвори страница с повече настройки, отколкото при основния HTML изглед.
  • Фокусът е поставен върху раздела „Общи“.
 4. От „Общи“ се придвижете чрез клавиша Tab два пъти към раздела „Входяща поща“.
 5. Натиснете Enter.

Премахване на категории на входящата поща

В раздела „Входяща поща“:

 1. Използвайте виртуалния курсор на екранния четец или режима „Сърфиране“, за да навигирате в квадратчетата за отметка.
 2. Натиснете клавиша за интервал, за да премахнете отметката:
  • „Рекламни съобщения“;
  • „Социални“'
  • „Актуализации“;
  • „Форуми“.

След като премахнете категориите на входящата поща, всички имейли се групират в основната входяща поща.

Съвет: Ако предпочитате да групирате имейлите в тези категории, научете как да настроите категориите на входящата поща.

Изключване на панела за четене

Когато фокусът е поставен върху съобщение в списъка ви с кореспонденции, панелът за четене показва съдържанието му. За по-добро реагиране и улесняване на навигацията, трябва да изключите панела за четене.

В раздела „Входяща поща“:

 1. Придвижете се с клавиша Tab до квадратчето за отметка до „Активиране на панела за четене“.
 2. Натиснете клавиша за интервал, за да премахнете отметката.

Изключване на маркерите за важност

Ако оставите маркерите за важност включени, състоянието на важност се съобщава в стандартния изглед и към списъка с кореспонденции се добавя допълнително квадратче за отметка. Тъй като маркерите за важност не се обявяват в основния HTML изглед поради основното нивото на пунктуация, добре е да изключите тези маркери.

В раздела „Входяща поща“:

 1. Придвижете се до бутона за избор „Показване на маркерите“ с помощта на клавиша Tab.
 2. За да изберете „Без маркери“, натиснете стрелката за надолу.

Запазване на промените

След като актуализирате настройките на входящата си поща, придвижете се до бутона „Запазване на промените“ с помощта на клавиша Tab и натиснете Enter. Фокусът се поставя отново върху списъка с кореспонденции в Gmail.

Коригиране на настройките на екранния четец

Съвременните екранни четци автоматично се коригират спрямо уеб приложения като Gmail, като следват фокуса на клавиатурата при преместването му. Това може да е полезно, но също така деактивира клавишните комбинации с една буква на екранния четец, използвани за навигиране в Gmail като уеб страница.

За да предотвратите автоматичното коригиране на екранния четец спрямо Gmail:

 • JAWS: Актуализирайте настройките, за да изключите режима Auto Forms.
 • NVDA: Актуализирайте настройките на режима „Сърфиране“, за да изключите реакцията за фокусиране и за движение на курсора.

С тези промени следва пак да можете да използвате Gmail в стандартен изглед като уеб страница с JAWS или NVDA.

За да използвате Gmail като уеб приложение с ChromeVox и VoiceOver, посетете статията Използване на Gmail с екранен четец.

След като актуализирате тези настройки, екранният ви четец може да постави отново виртуалния си фокус или фокуса си за сърфиране в горната част на страницата в Gmail. Когато това се случи, върнете се към предишното си местоположение.

Включване и откриване на нови клавишни комбинации

За да подобрите практическата си работа в стандартния изглед, включете и използвайте клавишните комбинации. Проверете дали виртуалният курсор и режимът „Сърфиране“ на екранния четец са изключени и дали фокусът не е поставен върху поле за редактиране.

За да се покаже диалоговият прозорец с клавишни комбинации в Gmail:

 1. Натиснете Shift + наклонена черта.
  • Възможно е да чуете сигнал за активиране или деактивиране на клавишните комбинации.
 2. За да се придвижите до връзката „Активиране“ или „Деактивиране“, натиснете Tab.
  • Ако във връзката пише „Деактивиране“, можете да използвате клавишни комбинации.
  • Ако във връзката пише „Активиране“, натиснете Enter, за да включите клавишните комбинации.

За да отворите списъка с клавишни комбинации в нов прозорец:

 1. От същата страница натиснете Tab, за да стигнете до връзката „Отваряне в нов прозорец“.
 2. Натиснете Enter.
  • Ще се отвори помощната страница Клавишни комбинации за Gmail.
  • На нея има няколко свиващи се секции. За да разгънете секция в помощната страница, придвижете се до бутона с името на секцията и натиснете Enter.

Можете също да разгледате диалоговия прозорец с клавишни комбинации за командите за четене в мрежата на екранния си четец:

 • Съдържанието е представено в няколко таблици, като първата колона представя действието, което се извършва с дадена клавишна комбинация, а втората – самата клавишната комбинация.
 • Някои клавишни комбинации включват препинателни знаци. Може да се наложи да коригирате настройките за пунктуация на екранния си четец.
 • Също така можете да преглеждате внимателно всяка клавишна комбинация по знак.
 • След връзката „Активиране“/„Деактивиране“ ще намерите списък с клавишните комбинации, които трябва да включите, за да използвате. Много от тези клавишни комбинации са отделни букви, които се припокриват с навигацията в мрежата на екранния ви четец. Например клавишът с буквата X превключва селекцията на кореспонденция, вместо да активира командата за екранен четец за придвижване през квадратчета за отметка.

Навигиране в Gmail в стандартен изглед

Има някои разлики в начина, по който навигирате в Gmail в стандартен изглед, в сравнение с основния HTML изглед.

Списъци с кореспонденции

Подобно на входящата ви поща, списъците с кореспонденции са представени в таблица с квадратче за отметка в първата колона на всяка кореспонденция. Същата информация обаче тук е представена в повече колони:

 • Означаването със звезда се намира след квадратчето за отметка за избор (докато преди това е било комбинирано с квадратчето за отметка). Вместо да се придвижвате до „Още действия“, можете да превключите бутона за означаване със звезда директно в колоната.
 • Вместо да се показва като пунктуационен знак в полето за подател, важността е след означаването със звезда. Ако не е деактивирано, можете да превключите квадратчето за отметка до „Важност“ в колоната.
 • Вместо да се комбинира с „Тема“, „Прикачен файл“ е след „Тема“.

За да прегледате друг набор от кореспонденции, като например „Изпратени“, „Чернови“ или „Цялата поща“, можете да използвате командата на екранния четец за навигиране в списък с връзки и да активирате съответната връзка.

Има и клавишни комбинации за уеб приложенията за директно навигиране до:

 • Цялата поща: G, след това A.
 • Изпратени: G, след това T.
 • Входяща поща: G, след това I.

За да научите повече, отворете статията Използване на етикети за организиране на пощата.

Навигация между кореспонденциите ви

В стандартния изглед все още има квадратчета за отметка за всеки елемент от кореспонденцията в таблица, така че навигацията в тези квадратчета продължава да води до съответното съобщение. С навигацията в квадратчетата за отметка се прочитат също подателят, темата, фрагментът от съобщението и кога е било изпратено.

 • За да сканирате бързо съобщенията си, придвижете се през квадратчетата за отметка, вместо да се придвижвате и до темата.
 • За да предприемете действие, активирайте едно или повече квадратчета за отметка.
 • Имайте предвид, че непрочетеното състояние на дадено съобщение също се чете.

За да отворите кореспонденция:

 1. Използвайте навигацията за следваща връзка на екранния си четец, за да се придвижите до темата.
 2. За да активирате връзката, натиснете Enter.

Използване на бутони за действие

Подобно на основния HTML изглед след поставяне на отметка за едно или повече съобщения се показва набор от бутони за действие пред таблицата със съобщения.

В стандартния изглед бутоните за действие не са след таблицата и вече всяка кореспонденция има бутон за означаване на съобщение със звезда. За да използвате тези бутони, навигирайте до горната част на таблицата и се придвижете през предишните бутони, за да стигнете до бутоните за действие.

По-лесен начин за извършване на действия за едно или повече съобщения е:

 1. За да изберете съобщението, превключете квадратчето за отметка.
 2. За да отворите контекстното меню, натиснете Shift + F10.
 3. За да изберете действие, натиснете стрелката за надолу в менюто.
 4. Натиснете Enter.

Съвет: В зависимост от настройките на екранния си четец, след като извършите действие, може да се наложи да превключите към виртуалния курсор или режима „Сърфиране“ и да се върнете към таблицата.

Ако изберете „Обозначаване с етикет“ или „Преместване към“ етикет, фокусът се премества върху поле за въвеждане. Въведете част от името на етикета и използвайте стрелката за надолу, за да намерите съответствия, или продължете да пишете, за да въведете пълното име на нов етикет. Също така можете да натиснете стрелката за нагоре, докато стигнете до опцията „Управление на етикетите“, и да създадете нов етикет.

Четене на имейл

Вместо да използвате Tab и след това Enter, за да отворите имейл с екранния си четец, използвайте командата за следваща връзка и натиснете Enter. Темата на имейла продължава да е връзка, но тя е премахната от подредбата на разделите с цел улесняване на навигирането в страницата.

Ако се придвижвате в списъка с кореспонденции като уеб приложение, използвайте стрелката за надолу в кореспонденцията и натиснете Enter, за да отворите имейла.

За да научите как да прочитате нови съобщения в кореспонденция чрез клавишни комбинации за уеб приложения, отворете статията Четене на имейл. Статията също така съдържа указания за навигиране и четене на тези кореспонденции като уеб страница.

Отговор на имейл

Когато четете имейл, в горната част на екрана има бутон „Отговор“ след заглавката на подателя. За да препратите, изтриете или извършите други действия с имейла, навигирайте с помощта на клавиша Tab до бутона „Още“, който се намира до бутона „Отговор“ и натиснете Enter.

Важно: Опцията „Бърз отговор“ вече не е налице в стандартния изглед. Вече има дефинирани от приложението клавишни комбинации с една буква за отговор, препращане и др., а старите клавишни комбинации не са налице.

Адресиране на имейл

Когато отговаряте, препращате или създавате имейл, има няколко начина за добавяне на нов получател. Когато фокусът е поставен върху полето за търсене, можете да въведете част от име или имейл адрес и да се придвижите със стрелката надолу до съответния човек. Човекът може да е от контактите, събраните адреси или директорията на компанията ви.

 • За да преместите фокуса върху полето „Як“, натиснете клавишната комбинация Ctrl + Shift + C.
 • За да преминете към полето „Ск“, натиснете клавишната комбинация Ctrl + Shift + B.

В подредбата на разделите има бутони „До“, „Як“ и „Ск“, които предхождат полетата за търсене. Когато активирате тези бутони, се показва диалогов прозорец „Избиране на контакти“, който може да се използва за попълване на полето.

След като добавите контакт в полето за търсене, той се трансформира в бутон, който можете да изтриете или активирате с цел промяна. Вместо да навигирате през всеки знак от адреса, навигирате до всеки контакт с клавишите със стрелки за наляво и надясно.

За да подчертаете, че сте добавили получател в основния текст на съобщението:

 1. Въведете знак плюс, последван от част от името или имейл адреса.
 2. Придвижете се до съответния човек със стрелката за надолу.
  • Въведеният от вас текст се превръща във връзка и получателят се добавя в реда „До“.

Съвет: За да добавите някого към реда „Як“, използвайте знака @ вместо знака плюс.

Създаване на имейл

За клавишни комбинации за уеб приложение отворете статията Създаване на съобщения и отговаряне на имейли.

Ако навигирате в Gmail като уеб страница, първият бутон е „Ново съобщение“ в участъка (региона) „Навигация“.

След като създадете имейл:

 • За да изпратите имейла, натиснете Ctrl + Enter.
 • За да отхвърлите черновата, натиснете Ctrl + Shift + D.

Под съобщението са налице бутоните „Изпращане“ и „Отхвърляне“. Можете да използвате и допълнителни бутони за опции за форматиране между бутоните „Изпращане“ и „Отхвърляне“.

Търсене и филтриране

За допълнителни съвети отворете статията Търсене на съобщения.

За да навигирате към полето за търсене на екранния си четец, използвайте командата „предходно поле за редактиране“.

Вместо да използвате връзка към секцията „Филтър“ в настройките, в стандартния изглед можете да превърнете търсенето във филтър.

Сродни ресурси

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню