โปรแกรมรับส่งเมลไม่ยอมรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

เราขอแนะนำให้ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าบางอย่างในโปรแกรมรับส่งเมล เพื่อระบบจะไม่ระบุให้คุณต้องใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านตลอดเวลา กรุณาตรวจสอบการตั้งค่าต่อไปนี้ในโปรแกรมรับส่งเมลของคุณ:

  • ตรวจสอบว่าได้ป้อนที่อยู่อีเมลแบบเต็ม (เช่น username@gmail.com)
  • ป้อนรหัสผ่านซ้ำเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง โปรดทราบว่าระบบให้ความสำคัญกับประเภทของตัวอักษร
  • ตรวจสอบว่าไม่ได้กำหนดให้โปรแกรมรับส่งเมลตรวจหาจดหมายใหม่บ่อยเกินไป หากโปรแกรมรับส่งเมลตรวจหาข้อความใหม่มากกว่าหนึ่งครั้งใน 10 นาที โปรแกรมดังกล่าวอาจขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณซ้ำหลายครั้ง
โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อแก้ไขปัญหา:
  1. เปิดเว็บเบราเซอร์และลงชื่อเข้าใช้ Gmail ที่ http://mail.google.com/mail หากระบบขอให้ยืนยันคำ พิมพ์ตัวอักษรในภาพที่บิดเบือนและลงชื่อเข้าใช้
  2. ปิดเบราว์เซอร์และพยายามเข้าถึงข้อความของคุณในโปรแกรมรับส่งเมลอีกครั้ง
  3. หากยังคงมีปัญหา ให้ไปที่ http://www.google.com/accounts/DisplayUnlockCaptcha และลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของ Gmail ถ้าจำเป็น ให้ป้อนตัวอักษรในภาพที่บิดเบือน
  4. คลิก ดำเนินการต่อ
  5. เปิดใช้โปรแกรมรับส่งเมลใหม่และพยายามเข้าถึงข้อความในโปรแกรมรับส่งเมลของคุณอีกครั้ง