Importer kontakter som en CSV-fil

Sånn importerer du kontakter til Gmail:

  1. Opprett en egendefinert CSV-fil, eller eksporter adresseboken fra den andre nettpostleverandøren eller e-postklienten som en CSV-fil.
  2. Logg deg på Gmail.
  3. Klikk på Gmail øverst til venstre på Gmail-siden, og velg deretter Kontakter.
    Gmail drop-down

  4. Klikk på Mer-knappen over kontaktlisten, og velg Importér.
  5. Klikk på Velg fil-knappen.
  6. Velg filen du vil laste opp og klikk på knappen Importer.

Når du har gjort det, viser Gmail hvor mange kontakter som er importert.

Hvis du mottar feilmeldinger under importen, kan det hende at du må redigere CSV-filen din.

Merk: Disse CSV-filene fungerer med Outlook, Outlook Express, Yahoo! Mail, Hotmail, Eudora, og noen andre e-postleverandører. vCard-filene som disse programmene produserer, inneholder imidlertid kanskje ikke alle kontaktfeltene som støttes. Når data for eksempel blir eksportert fra Outlook til en CSV-fil, blir enkelte data utelatt, som for eksempel vedlegg, distribusjonslister, kontaktbilder, Lagre som-feltet, Alias-feltet og tekstformateringen i notatfeltet. Google Kontakter kan ikke registrere hva som eventuelt ble utelatt, så vi foreslår at du kopierer eventuell viktig informasjon inn i disse feltene manuelt etter at du har importert kontaktene dine.

Om notatfeltet:

  • Google Kontakter støtter ikke rik tekstformatering eller ubegrenset lengde i notatfeltet. Når vi ikke kan importere et bestemt felt fra CSV-filen, gjør vi vårt beste for å melde fra til deg, slik at du kan ordne dette manuelt.
  • Maksimal størrelse for en kontakt er 128 kB. Hvis en kontakt overskrider denne størrelsen, kan det hende at notatfeltet blir avkortet.