ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

ค้นหาและส่งอีเมลถึงผู้ติดต่อใน Gmail

คุณสามารถค้นหาผู้ติดต่อและส่งอีเมลถึงพวกเขาได้จาก Gmail

ค้นหาผู้ติดต่อใน Gmail

 1. เปิด Gmail
 2. ที่ด้านซ้ายบน ให้คลิก Gmail หรืออีเมล
 3. คลิกรายชื่อติดต่อ

ค้นหาผู้ติดต่อ

 1. ไปที่ Google Contacts
 2. ในช่องค้นหาด้านบน ให้พิมพ์ชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หรือรายละเอียดการติดต่ออื่นๆ
 3. คลิกค้นหา ค้นหา
 4. เมื่อต้องการดูรายละเอียด ให้คลิกชื่อ

ส่งอีเมลถึงผู้ติดต่อ

 1. เปิด Gmail
 2. คลิกเขียน
 3. ในช่อง "ถึง" ให้พิมพ์ชื่อหรือที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อ
 4. คลิกผู้ติดต่อที่คุณต้องการส่งอีเมล

ระบบไม่แสดงชื่อขณะพิมพ์

เมื่อเริ่มพิมพ์ชื่อหรืออีเมลของผู้ติดต่อในช่อง "ถึง" "สำเนา" หรือ "สำเนาลับ" Gmail จะเติมข้อมูลโดยอัตโนมัติ

ลบอีเมลจากการเติมข้อความอัตโนมัติ

หากต้องการนำอีเมลออกจากรายชื่อของผู้ติดต่อใน Gmail ที่ระบบแนะนำให้โดยอัตโนมัติ คุณสามารถลบผู้ติดต่อหรือลบผู้ติดต่อที่บันทึกโดยอัตโนมัติ

วิเวียนเป็นผู้เชี่ยวชาญจาก Gmail และเขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าความช่วยเหลือนี้ให้วิเวียนทราบ

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร