Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

Söka efter kontakter och skicka e-post till dem i Gmail

Du kan hitta dina kontakter och skicka e-post till dem i Gmail.

Hitta kontakter i Gmail

 1. Öppna Gmail.
 2. Klicka på Gmail eller E-post högst upp till vänster.
 3. Klicka på Kontakter.

Söka efter kontakter

 1. Öppna Google Kontakter.
 2. Ange namn, e-postadress, telefonnummer eller andra kontaktuppgifter i sökrutan högst upp.
 3. Klicka på Sök Sök.
 4. Klicka på ett namn om du vill visa mer information.

Skicka e-post till kontakter

 1. Öppna Gmail.
 2. Klicka på Skriv.
 3. Skriv kontaktens namn eller e-postadress i fältet Till.
 4. Klicka på den kontakt som du vill skicka e-post till.

Namnet dyker inte upp när jag skriver

När du börjar skriva en kontakts namn eller e-postadress i fälten Till, Kopia eller Hemlig kopia fylls uppgifterna i automatiskt i Gmail.

Ta bort e-postadresser från förslagslistan

Om du vill ta bort e-postadresser från listan över kontakter som föreslås automatiskt i Gmail kan du radera dina kontakter eller ta bort kontakter som sparats automatiskt.