Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Contacten zoeken en e-mailen in Gmail

Je kunt vanuit Gmail je contacten zoeken en hen een e-mail sturen.

Contacten zoeken in Gmail

 1. Open Gmail.
 2. Klik linksboven op Gmail of Mail.
 3. Klik op Contacten.

Contacten zoeken

 1. Ga naar Google Contacten.
 2. In het zoekvak bovenaan typ je een naam, e-mailadres, telefoonnummer of andere contactgegevens.
 3. Klik op Zoeken Zoeken.
 4. Als je details wilt bekijken, klik je op een naam.

Contacten e-mailen

 1. Open Gmail.
 2. Klik op Opstellen.
 3. In het veld Aan typ je de naam of het e-mailadres van het contact.
 4. Klik op het contact dat je wilt e-mailen.

Er worden geen namen weergegeven terwijl ik typ

Als je in het vak Aan, Cc of Bcc een naam of e-mailadres van een contact begint te typen, vult Gmail de informatie automatisch aan.

E-mailadressen verwijderen uit automatische aanvulling

Als je e-mailadressen wilt verwijderen uit de lijst met contacten voor automatische aanvulling in Gmail, kun je je contacten verwijderen of automatisch opgeslagen contacten verwijderen.

Vivian is Gmail-expert en auteur van deze Help-pagina. Geef haar feedback over deze Help-pagina.

Was dit artikel nuttig?