Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik

Slanje e-poruka kontaktima na Gmailu i njihovo pretraživanje

Na Gmailu možete pronaći kontakte i poslati im e-poruku.

Traženje kontakata na Gmailu

 1. Otvorite Gmail.
 2. U gornjem lijevom kutu kliknite Gmail ili Pošta.
 3. Kliknite Kontakti.

Pretraživanje kontakata

 1. Idite na Google kontakte.
 2. U okviru za pretraživanje pri vrhu upišite naziv, e-adresu, telefonski broj ili druge podatke o kontaktu.
 3. Kliknite Pretraži Pretraživanje.
 4. Za prikaz pojedinosti kliknite ime.

Slanje e-poruke kontaktima

 1. Otvorite Gmail.
 2. Kliknite Nova poruka.
 3. U polje "Prima" unesite ime ili e-adresu kontakta.
 4. Kliknite kontakt kojem želite poslati e-poruku.

Imena se ne prikazuju dok pišem

Kad ime ili e-adresu kontakta počnete upisivati u polja "Prima", "Cc" ili "Bcc", Gmail će automatski dovršiti vaš upis.

Brisanje e-adresa iz automatskog dovršavanja

Da biste e-adrese uklonili s popisa automatski predloženih kontakata na Gmailu, možete izbrisati kontakte ili automatski spremljene kontakte.