Arkivera och radera (Android)

Android 4.0+

När du öppnar eller markerar ett meddelande kan du använda de här ikonerna för att ta bort det från Inbox:

Arkivera
Radera

Du kan arkivera och ta bort ett meddelande i taget eller markera flera meddelanden. Om du vill arkivera eller ta bort alla meddelanden, måste du logga in på Gmail på datorn.

Vad händer när jag arkiverar eller tar bort ett meddelande?

Arkivera tar bort meddelandet från inkorgen men det finns kvar på kontot så att du kan hitta det senare.

 Ta bort flyttar meddelandet till papperskorgen där det raderas permanent från kontot efter 30 dagar. Meddelanden som raderas från papperskorgen kan inte återställas.

Gmail ger dig gott om lagringsutrymme så om du tror att du kanske behöver meddelandet senare arkiverar du det.

Hitta och flytta arkiverade och borttagna meddelanden

Arkiverade meddelanden

Hitta arkiverade meddelanden

Här är några sätt att hitta meddelanden:

 • Sök: Tryck på Search icon ikonen Sök medan du visar inkorgen eller en annan konversationslista.
 • Etiketter: Om du tidigare använt en etikett för ett meddelande kan du hitta meddelandet genom att trycka på menyn Menu och välja etiketten.
 • Alla mail: Alla arkiverade meddelanden finns i Alla mail. Tryck på menyn Menu och välj Alla mail.
Flytta tillbaka arkiverade meddelanden till inkorgen
 1. Hitta det arkiverade meddelandet.
 2. Öppna eller markera meddelandet.
 3. Tryck på Move to icon ikonen Flytta till. (Om ikonen inte visas trycker du på den vertikala menyn och sedan på Flytta till.)
 4. Välj en etikett under SYSTEM högst upp, exempelvis Primär.

Borttagna meddelanden

Hitta borttagna meddelanden
 1. I Gmail-appen trycker du på menyn Menu.
 2. Välj Papperskorgen.
Flytta meddelanden från papperskorgen så att de inte raderas
 1. I Gmail-appen trycker du på menyn Menu.
 2. Välj Papperskorgen.
 3. Markera eller öppna ett meddelande.
 4. Tryck på Move to icon ikonen Flytta till. 
 5. Välj en etikett.
Töm papperskorgen
 1. I Gmail-appen trycker du på menyn Menu.
 2. Välj Papperskorgen.
 3. Tryck på menyn och sedan på Töm papperskorgen.
När du tömmer papperskorgen tas meddelanden bort permanent från Gmail-kontot och de kan inte återställas.

Tips! Du kan även tömma mappen Skräppost på samma sätt.

Inställningar

Arkivera och ta bort åtgärder

Är det mer sannolikt att du arkiverar eller tar bort ett meddelande? Med den här inställningen blir din önskade borttagningsåtgärd synlig medan du visar meddelanden och aviseringar.

 1. I Gmail-appen trycker du på menyn Menu och sedan på Inställningar.
 2. Välj Allmänna inställningar.
 3. Tryck på Åtgärder för att arkivera och ta bort.

Läs mer om alternativen:

 • Visa enbart Arkivera
  Arkiveringsikonen är synlig när du visar meddelanden.
  Archive icon in action bar
  Arkivera från interaktiva aviseringar (Android 4.1+).  
   
 • Visa endast ta bort
  Borttagningsikonen är synlig när du visar meddelanden.
  Delete in action bar
  Ta bort från interaktiva aviseringar (Android 4.1+). 
   
 • Visa arkiverings- och borttagningsikon
  Arkiverings- och borttagningsikonerna är synliga när du visar meddelanden.
  Archive & delete in action bar
  Arkivera från interaktiva aviseringar (Android 4.1+).  

Tips! Det finns fler åtgärder på menyn så du kan alltid ta bort eller arkivera meddelanden.

Dra om du vill arkivera eller ta bort medan du visar inkorgen

Arkivera eller ta bort snabbt genom att dra en konversation till vänster eller höger medan du visar inkorgen eller en annan konversationslista. Följ de här stegen när du vill aktivera funktionen: 

 1. I Gmail-appen trycker du på menyn Menu och sedan på Inställningar.
 2. Välj Allmänna inställningar.
 3. Markera Dra om du vill arkivera eller Dra om du vill ta bort.

Obs! Om du arkiverar eller tar bort med att svepa beror på inställningen för Arkiverings- och borttagningsåtgärd ovan. Om du vill ta bort istället för att arkivera väljer du Visa enbart borttagning.

Tips

Du kan dra i valfri riktning.

Om du av misstag drar bort en konversation trycker du på Ångra för att återställa den.

Bekräfta innan du tar bort eller arkiverar

Om du vill undvika att ta bort eller arkivera ett viktigt meddelande av misstag kan du aktivera de här inställningarna:

 1. I Gmail-appen trycker du på menyn Menu och sedan på Inställningar.
 2. Välj Allmänna inställningar.
 3. Markera Bekräfta före borttagning, Bekräfta före arkivering eller båda.

 

Android 2.3

Arkivera

När du arkiverar konversationer flyttas de från inkorgen utan att tas bort.

Arkiverade konversationer tilldelas etiketten Alla mail och behåller även andra etiketter som du har tilldelat dem. Läs Visa konversationer med en viss etikett. De visas också i sökresultaten. Om någon svarar på ett meddelande som du har arkiverat visas konversationen i inkorgen igen.

Om du vill arkivera en konversation väljer du ett av alternativen nedan:

 • Tryck länge på en konversation i en konversationslista och välj Arkivera på menyn som öppnas.

 • Markera en eller flera konversationer i Inbox eller någon annan konversationslista och tryck på Arkivera.

 • När du läser ett meddelande trycker du på Arkivera längst ned på skärmen.

Radera

När du tar tar bort ett meddelande i Gmail-appen för Android, arkiveras konversationen automatiskt och läggs till i etiketten Papperskorgen.

Om du vill ta bort en konversation permanent från papperskorgen använder du webbappen för Gmail:

 1. Besök m.google.com i din mobila webbläsare och öppna webbappen Gmail.
 2. I Inbox trycker du på Meny.
 3. Välj etiketten Papperskorgen.
 4. Välj de konversationer som du vill ta bort.
 5. Tryck på Ta bort permanent.