Arkivera och radera (Android)

När du öppnar eller markerar ett meddelande kan du använda de här ikonerna för att ta bort det från inkorgen:

Archive Arkivera tar bort meddelandet från inkorgen men det finns kvar på kontot så att du kan hitta det senare.
Delete  Ta bort flyttar meddelandet till papperskorgen där det raderas permanent från kontot efter 30 dagar. Meddelanden som raderas från papperskorgen kan inte återställas.

Du kan arkivera och ta bort ett meddelande i taget eller markera flera meddelanden. Gmail ger dig gott om lagringsutrymme så om du tror att du kanske behöver meddelandet senare arkiverar du det.

Om du vill arkivera eller ta bort alla meddelanden, måste du logga in på Gmail på datorn.

Android 4.0+

Arkivera och ta bort

Arkivera och ta bort åtgärder

Är det mer sannolikt att du arkiverar eller tar bort ett meddelande? Med den här inställningen blir din önskade borttagningsåtgärd synlig medan du visar meddelanden och aviseringar.

 1. I Gmail-appen trycker du på menyn Menu.
 2. Tryck på Inställningar.
 3. Välj Allmänna inställningar.
 4. Tryck på Åtgärder för att arkivera och ta bort.

När du väljer att visa arkivet, visa borttaget eller visa båda, kan du:

 • Se ikonen/ikonerna när du har e-posten öppen.
 • Välja åtgärd (arkivera eller ta bort) i interaktiva aviseringar (Android 4.1+).
 • Svepa för att arkivera eller ta bort (kontrollera att rutan för rensningsinställningen är markerad).

Tips! Det finns fler åtgärder på Menu menyn så du kan alltid ta bort eller arkivera meddelanden.

Bekräfta innan du tar bort eller arkiverar

Om du vill undvika att ta bort eller arkivera ett viktigt meddelande av misstag kan du aktivera de här inställningarna:

 1. I Gmail-appen trycker du på menyn Menu.
 2. Tryck på Inställningar.
 3. Välj Allmänna inställningar.
 4. Markera Bekräfta före borttagning, Bekräfta före arkivering eller båda.

Sök efter och flytta arkiverade meddelanden

Arkiverade meddelanden

Hitta arkiverade meddelanden

Här är några sätt att hitta meddelanden:

 • Sök: Tryck på Search icon ikonen Sök medan du visar inkorgen eller en annan konversationslista.
 • Etiketter: Om du tidigare använt en etikett för ett meddelande kan du hitta meddelandet genom att trycka på menyn Menu och välja etiketten.
 • Alla mail: Alla arkiverade meddelanden finns i Alla mail. Tryck på menyn Menu och välj Alla mail.
Flytta tillbaka arkiverade meddelanden till inkorgen
 1. Hitta det arkiverade meddelandet.
 2. Öppna eller markera meddelandet.
 3. Tryck på Move to icon ikonen Flytta till. (Om ikonen inte visas trycker du på menyn Menu och sedan på Flytta till.)
 4. Välj en etikett under SYSTEM högst upp, exempelvis Primär.

Borttagna meddelanden

Hitta borttagna meddelanden
 1. I Gmail-appen trycker du på menyn Menu.
 2. Välj Papperskorgen.
Flytta meddelanden från papperskorgen så att de inte raderas
 1. I Gmail-appen trycker du på menyn Menu.
 2. Välj Papperskorgen.
 3. Markera eller öppna ett meddelande.
 4. Tryck på Move to icon ikonen Flytta till.
 5. Välj en etikett.
Töm papperskorgen

När du tömmer papperskorgen tas meddelanden bort permanent från Gmail-kontot och de kan inte återställas.

 1. I Gmail-appen trycker du på menyn Menu.
 2. Välj Papperskorgen.
 3. Tryck på menyn Menu.
 4. Tryck på Töm papperskorgen.
Tips! Du kan även tömma mappen Skräppost på samma sätt.
Android 2.3

Arkivera

När du arkiverar konversationer flyttas de från inkorgen utan att tas bort.

Arkiverade konversationer tilldelas etiketten Alla mail och behåller även andra etiketter som du har tilldelat dem. Läs Visa konversationer med en viss etikett. De visas också i sökresultaten. Om någon svarar på ett meddelande som du har arkiverat visas konversationen i inkorgen igen.

Om du vill arkivera en konversation väljer du ett av alternativen nedan:

 • Tryck länge på en konversation i en konversationslista och välj Arkivera på menyn som öppnas.
 • Markera en eller flera konversationer i Inbox eller någon annan konversationslista och tryck på Arkivera.
 • När du läser ett meddelande trycker du på Arkivera längst ned på skärmen.

Radera

När du tar tar bort ett meddelande i Gmail-appen för Android, arkiveras konversationen automatiskt och läggs till i etiketten Papperskorgen.

Om du vill ta bort en konversation permanent från papperskorgen använder du webbappen för Gmail:

 1. Besök m.google.com i din mobila webbläsare och öppna webbappen Gmail.
 2. I inkorgen trycker du på Meny.
 3. Välj etiketten Papperskorgen.
 4. Välj de konversationer som du vill ta bort.
 5. Tryck på Ta bort permanent.