Arkivera och radera (Android)

Den här informationen gäller för appen Gmail för Android 4.0 eller senare.

När du öppnar eller markerar ett meddelande kan du använda de här ikonerna för att ta bort det från inkorgen:

Archive icon Arkivera
Delete icon Ta bort
Vad händer när jag arkiverar eller tar bort ett meddelande?

Archive icon Arkivera tar bort meddelandet från inkorgen men behåller det på kontot så att du kan hitta det senare.

Delete icon Ta bort flyttar meddelandet till papperskorgen där det raderas permanent från kontot efter 30 dagar. Meddelanden som raderas från papperskorgen kan inte återställas.

Gmail ger dig gott om lagringsutrymme så om du tror att du kanske behöver meddelandet senare arkiverar du det.

Hitta och flytta arkiverade och borttagna meddelanden

Arkiverade meddelanden

Hitta arkiverade meddelanden

Så här kan du hitta meddelanden:

 • Sök: Tryck på Search icon sökikonen medan du visar inkorgen eller en annan konversationslista.
 • Etiketter: Om du tidigare har använt en etikett på ett meddelande kan du hitta meddelandet genom att trycka på Gmail icon Gmail-ikonen och välja etiketten.
 • Alla mail: Alla arkiverade meddelanden finns i Alla mail. Tryck på Gmail icon Gmail-ikonen och välj Alla mail.
Flytta tillbaka arkiverade meddelanden till inkorgen
 1. Hitta det arkiverade meddelandet.
 2. Öppna eller markera meddelandet.
 3. Tryck på ikonen Move to icon Flytta till. (Om du inte ser ikonen trycker du på  Meny > Flytta till.)
 4. Välj en etikett under SYSTEM högst upp, exempelvis Primär.

Borttagna meddelanden

Hitta borttagna meddelanden
 1. I Gmail-appen trycker du på Gmail icon Gmail-ikonen.
 2. Välj Papperskorgen.
Flytta meddelanden från papperskorgen så att de inte raderas
 1. I Gmail-appen trycker du på Gmail icon Gmail-ikonen.
 2. Välj Papperskorgen.
 3. Markera eller öppna ett meddelande.
 4. Tryck på ikonen Move to icon Flytta till. 
 5. Välj en etikett.
Töm papperskorgen
 1. I Gmail-appen trycker du på Gmail icon Gmail-ikonen.
 2. Välj Papperskorgen.
 3. Tryck på  menyikonen och sedan Töm papperskorgen.
När du tömmer papperskorgen tas meddelanden bort permanent från Gmail-kontot och de kan inte återställas.

Tips! Du kan även tömma mappen Skräppost på samma sätt.

Inställningar

Åtgärderna arkivera och ta bort

Är det mer sannolikt att du arkiverar eller tar bort ett meddelande? Med den här inställningen blir din önskade borttagningsåtgärd synlig medan du visar meddelanden och aviseringar.

 1. I Gmail-appen trycker du på  menyikonen och sedan på Inställningar.
 2. Välj Allmänna inställningar.
 3. Tryck på Arkivera och radera åtgärder.

Läs mer om alternativen:

 • Visa enbart Arkivera
  Arkivikonen är synlig när du visar meddelanden.
  Archive icon in action bar
  Arkivera från interaktiva aviseringar (Android 4.1+). 
   
 • Visa enbart Ta bort
  Borttagningsikonen är synlig när du visar meddelanden.
  Delete in action bar
  Ta bort från interaktiva aviseringar (Android 4.1+). 
   
 • Visa arkivera och ta bort
  Arkiverings- och borttagningsikonerna är synliga när du visar meddelanden.
  Archive & delete in action bar
  Arkivera från interaktiva aviseringar (Android 4.1+). 

Tips! Det finns fler åtgärder på menyn så du kan alltid ta bort eller arkivera meddelanden.

Dra om du vill arkivera eller ta bort medan du visar inkorgen

Arkivera eller ta bort snabbt genom att dra en konversation till vänster eller höger medan du visar inkorgen eller en annan konversationslista. Följ de här stegen när du vill aktivera funktionen:

 1. I Gmail-appen trycker du på  menyikonen och sedan på Inställningar.
 2. Välj Allmänna inställningar.
 3. Markera Dra om du vill arkivera eller Dra om du vill ta bort.

Obs! Om du arkiverar eller tar bort när du drar beror på inställningen för Åtgärderna arkivera och ta bort ovan. Om du vill ta bort istället för att arkivera väljer du Visa enbart borttagning.

Tips

Du kan dra i valfri riktning.

Om du av misstag drar bort en konversation trycker du på Ångra för att återställa den.

Bekräfta innan du tar bort eller arkiverar

Om du vill undvika att ta bort eller arkivera ett viktigt meddelande av misstag kan du aktivera de här inställningarna:

 1. I Gmail-appen trycker du på  menyikonen och sedan på Inställningar.
 2. Välj Allmänna inställningar.
 3. Markera Bekräfta före borttagning, Bekräfta före arkivering eller båda.