Konfigurera e-postdelegering

Du kan ge någon annan åtkomst till ditt Gmail-konto genom att lägga till personen som ombud. Personen kan då läsa, skicka och radera meddelanden åt dig.

Lägga till eller ta bort ett ombud

Lägga till ett ombud

Du kan lägga till högst 10 ombud. Om du använder Gmail via jobbet, skolan eller någon annan organisation kan du lägga till högst 25 ombud.

 1. Öppna Gmail på datorn. Du kan inte lägga till ombud från Gmail-appen.
 2. I det övre högra hörnet klickar du på Inställningar Inställningar följt av Visa alla inställningar.
 3. Klicka på fliken Konton och import eller på fliken Konton.
 4. I avsnittet Ge åtkomst till ditt konto klickar du på Lägg till ett annat konto. Om du använder Gmail via jobbet eller skolan kan din organisation ha vissa begränsningar för delegering. Om du inte ser den här inställningen kontaktar du administratören.
 5. Ange ombudets e-postadress. Inställningen Kräv att användaren byter lösenord vid nästa inloggning måste ha inaktiverats för kontot som du delegerar.
 6. Klicka på Nästa steg följt av Skicka e-post för att ge åtkomst.

Personen som du har lagt till får ett e-postmeddelande där han eller hon ombeds bekräfta att de ska vara ombud. Efter bekräftelsen kan det ta upp till 24 timmar innan personen visas som ombud för dig.

Obs! Inbjudan gäller endast i en vecka.

Ta bort ett ombud

 1. Öppna Gmail på datorn. Du kan inte ta bort ombud i Gmail-appen.
 2. I det övre högra hörnet klickar du på Inställningar Inställningar följt av Visa alla inställningar.
 3. Klicka på fliken Konton och import.
 4. I avsnittet Ge åtkomst till ditt konto klickar du på Radera bredvid det konto som du vill ta bort.

Vad ombuden kan göra

Ombuden kan göra följande:

 • De kan skicka eller svara på e-postmeddelanden som skickats till dig. När de skickar ett meddelande visas deras e-postadress. Avsändaren visas till exempel som ”skickat från johnsmith@gmail.com”.
 • De kan läsa meddelanden som skickats till dig.
 • De kan ta bort meddelanden som skickats till dig.

Ombud kan inte

 • chatta med någon å dina vägnar
 • ändra Gmail-lösenordet

Felsöka problem

Det finns ett ombud för mitt konto som jag inte har lagt till.

Om det finns ett ombud för ditt konto som du inte har lagt till ska du omedelbart ändra ditt lösenord. Ditt konto kan ha utsatts för intrång genom nätfiske eller skadlig programvara.

Det går inte att lägga till ombud

Om du lägger till ombud på jobbet, skolan eller en annan organisation kan du bara lägga till personer i samma organisation.

Om det inte går att lägga till personen trots att han eller hon ingår i samma organisation kan du be administratören att konfigurera gruppens MX-poster.

Jag har ett ombud och jag har blivit utelåst från mitt konto

Om flera personer i organisationen loggar in på samma Gmail-konto från olika platser kan Gmail tillfälligt låsa kontot.

Det bokmärke som används för åtkomst till det delegerade kontot är inte längre giltigt

Du kan använda ett kontoreglage för att få åtkomst till ett delegerat konto genom att byta mellan ditt och andra delegerade konton som du har åtkomst till.

Vi rekommenderar att du raderar alla sparade bokmärken.

Ett ombud som jag har lagt till kan inte komma åt mitt konto

Om ett ombud inte kan använda ditt konto och i stället får ett felmeddelande kontrollerar du om det delegerade kontot är inställt på Kräv att användaren byter lösenord vid nästa inloggning.
 1. Du måste logga in och återställa lösenordet innan ombud kan få åtkomst till kontot.
 2. Inaktivera följande inställning för kontot: Kräv att användaren byter lösenord vid nästa inloggning.

Obs! Det kan ta upp till en timme innan ombud får åtkomst till kontot.

Om du inte kan komma åt ett delegerat konto med en G Suite-domän läser du om hur du aktiverar eller inaktiverar e-postdelegering.