Ustawienia konta (Android 2.3)

Te informacje dotyczą aplikacji Gmail na Androida 2.2-2.3.

W aplikacji Gmail na urządzeniach z systemem Android istnieje kilka ustawień, które możesz zmieniać.

Aby uzyskać dostęp do menu Ustawienia konta w aplikacji Gmail:

  1. Otwórz aplikację Gmail.
  2. Naciśnij przycisk Menu.
  3. Wybierz Więcej > Ustawienia > Wybierz konto

Zarządzanie ustawieniami konta

Zmiany ustawień konta będą dotyczyć wyłącznie wybranego konta.

Priorytety
Możesz ustawić skrzynkę Priorytety jako domyślną skrzynkę odbiorczą, która po uruchomieniu aplikacji Gmail będzie otwierana z nowymi wiadomościami zamiast skrzynki Odebrane. Aby to ustawienie było widoczne, skonfiguruj aplikację internetową Gmail tak, aby wyświetlana była skrzynka Priorytety.

Podpis
Wprowadź tekst dołączany do każdej wysyłanej wiadomości.

Potwierdź działania
Określ, które z następujących działań będą powodować otwarcie okna dialogowego z pytaniem o potwierdzenie: archiwizowanie, usuwanie i/lub wysyłanie wiadomości.

Odpowiedz wszystkim
Zaznaczenie pola powoduje zastąpienie przycisku Odpowiedz w nagłówkach wiadomości przyciskiem Odpowiedz wszystkim, eliminując konieczność dotykania strzałki w celu jego wyświetlenia.

Automatyczne przechodzenie
Określ, który ekran będzie otwierany po usunięciu lub zarchiwizowaniu wątku, którego wiadomości są obecnie wyświetlane: wiadomości z następnego wątku, poprzedni wątek, skrzynka odbiorcza czy też inna używana lista wątków.

Rozmiar tekstu wiadomości
Wybierz rozmiar tekstu czytanych wiadomości.

Operacje grupowe
Po zaznaczeniu powoduje dodanie pola wyboru z lewej strony każdego wątku, umożliwiając dodawanie wątków do grup.

Synchronizacja skrzynek odbiorczych i etykiet
Otwiera ekran Etykiety, gdzie możesz określać, które etykiety mają być synchronizowane.

Powrót do góry

Ustawienia powiadomień

Dla poszczególnych kont Gmail można określać odrębne ustawienia powiadomień.

Powiadomienia e-mail
Zaznaczenie tej opcji spowoduje otrzymywanie powiadomień o nadejściu nowej poczty.

Etykiety do powiadomień
Zarządzaj ustawieniami powiadomień zależnie od etykiety. Ustawianie powiadomień zależnych od etykiety jest możliwe tylko w przypadku etykiet objętych synchronizacją.

Głośność powiadomień i niektóre ustawienia synchronizacji zmienia się w Ustawieniach. Zobacz Ustawienia.

Czy ten artykuł był pomocny?