ตั้งค่า POP ในโปรแกรมรับส่งเมล

เรามีคำแนะนำสำหรับการตั้งค่าโปรแกรมรับส่งเมลบางรายการที่ไม่ได้อยู่ในรายการโปรแกรมรับส่งเมลที่ได้รับการสนับสนุนของเรา ถ้าคุณพบความยุ่งยากในการดำเนินการ เราขอแนะนำให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าสำหรับโปรแกรมรับส่งเมลของคุณ เราไม่สามารถให้ความช่วยเหลือสำหรับโปรแกรมรับส่งเมลที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อโปรแกรมรับส่งเมลแบบ POP ที่สนับสนุนของเราได้

คำแนะนำในการกำหนดค่ามาตรฐาน:

เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า (POP3) - ต้องการ SSL: pop.gmail.com
ใช้ SSL: ใช่
พอร์ต: 995
เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก (SMTP) - ต้องการ TLS หรือ SSL: smtp.gmail.com
ใช้การตรวจสอบสิทธิ์: ใช่
พอร์ตสำหรับ TLS/STARTTLS: 587
พอร์ตสำหรับ SSL: 465
ระยะหมดเวลาของเซิร์ฟเวอร์ มากกว่า 1 นาที เราขอแนะนำ 5 นาที
ชื่อเต็มหรือชื่อที่แสดง: [ชื่อของคุณ]
ชื่อบัญชีหรือชื่อผู้ใช้: ที่อยู่อีเมลแบบเต็มของคุณ (รวม @gmail.com หรือ @your_domain.com ไว้ด้วย)
ที่อยู่อีเมล ที่อยู่อีเมลของคุณ (username@gmail.com หรือ username@your_domain.com)
รหัสผ่าน: รหัสผ่าน Gmail ของคุณ

ยกเว้นในกรณีที่คุณกำลังใช้โหมดล่าสุดในการดาวน์โหลดจดหมายไปยังโปรแกรมรับส่งเมลหลายโปรแกรม โปรดตรวจสอบให้แน่ใจ่วาคุณไม่ได้เลือกที่จะทิ้งข้อความไว้บนเซิร์ฟเวอร์ การตั้งค่า POP ของคุณในการตั้งค่า Gmail คือสิ่งที่จะกำหนดว่าข้อความจะยังคงอยู่บนเซิร์ฟเวอร์หรือไม่ ดังนั้น การตั้งค่านี้ในโปรแกรมรับส่งเมลของคุณจึงไม่มีผลต่อวิธีที่ Gmail จัดการจดหมายของคุณ

ถ้าโปรแกรมรับส่งเมลของคุณไม่สนับสนุนการตรวจสอบสิทธิ์ของ SMTP คุณจะไม่สามารถส่งจดหมายผ่านทางโปรแกรมรับส่งเมลของคุณโดยใช้ที่อยู่ Gmail ได้

นอกจากนี้ ถ้าคุณประสบปัญหาในการส่งจดหมาย แต่คุณได้ยืนยันแล้วว่าการเข้ารหัสสำหรับ SMTP ในโปรแกรมรับส่งเมลของคุณทำงานอยู่ โปรดลองกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ SMTP โดยใช้พอร์ตอื่น (465 หรือ 587)

ถ้าชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านใช่ไม่ได้ แอปบางแอปจะขอให้คุณเปิดการเข้าถึงแอปที่ปลอดภัยน้อยกว่าก่อนที่จะตั้งค่าการเชื่อมต่อ POP/IMAP

วิเวียนเป็นผู้เชี่ยวชาญจาก Gmail และเขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าความช่วยเหลือนี้ให้วิเวียนทราบ

บทความนี้มีประโยชน์ไหม