Konfigurowanie POP w klientach poczty

Jeśli nie używasz żadnego z powyższych klientów lub urządzeń, poniżej znajdziesz ogólne instrukcje konfiguracji niektórych klientów. Jeśli wystąpią problemy, zalecamy skontaktowanie się z działem obsługi klienta Twojego klienta poczty – nie możemy udzielać pomocy dotyczącej klientów niewymienionych powyżej.

Instrukcje konfiguracji standardowej:

Incoming Mail (POP3) Server - requires SSL (Serwer poczty przychodzącej (POP3) – wymaga połączenia SSL): pop.gmail.com
Use SSL: Yes (Użyj połączenia SSL: Tak)
Port: 995
Outgoing Mail (SMTP) Server - requires TLS or SSL (Serwer poczty wychodzącej (SMTP) – wymaga połączenia TLS lub SSL): smtp.gmail.com
Use Authentication: Yes (Użyj uwierzytelnienia: Tak)
Port for TLS/STARTTLS (Port na potrzeby połączeń TLS/STARTTLS): 587
Port for SSL (Port na potrzeby połączeń SSL): 465
Server timeouts (Limity czasu serwera) Więcej niż 1 minuta, zalecana wartość to 5
Full Name or Display Name (Imię i nazwisko lub Nazwa wyświetlana): [Twoje dane]
Account Name or User Name (Nazwa konta lub Nazwa użytkownika): Twój pełny adres e-mail (łącznie z fragmentem @gmail.com lub @twoja_domena.com)
Email Address (Adres e-mail): Twój adres e-mail (nazwa_użytkownika@gmail.com lub nazwa_użytkownika@twoja_domena.com)
Password (Hasło): Twoje hasło do Gmaila

Jeśli nie korzystasz z trybu najnowszych wiadomości do pobierania poczty do wielu klientów, upewnij się, że została wybrana opcja niepozostawiania wiadomości na serwerze. To ustawienia protokołu POP w ustawieniach Gmaila decydują o tym, czy wiadomości mają być pozostawiane na serwerze, więc to ustawienie w kliencie nie będzie miało wpływu na sposób obsługi poczty przez Gmaila.

Jeśli Twój klient nie obsługuje uwierzytelniania SMTP, nie będzie można wysyłać z niego poczty przy użyciu adresu Gmaila.

Jeśli występują problemy z wysyłaniem poczty, ale masz pewność, że szyfrowanie jest aktywne dla serwera SMTP w Twoim kliencie poczty, spróbuj skonfigurować swój serwer SMTP na innym porcie: 465 lub 587.

Nazwa użytkownika i hasło nie działają? Niektóre aplikacje wymagają również włączenia dostępu dla mniej bezpiecznych aplikacji przed skonfigurowaniem połączeń POP/IMAP.

Vivian jest specjalistką od Gmaila i autorką tej strony Centrum pomocy. Zostaw jej swoją opinię na temat tej strony pomocy.

Czy ten artykuł był pomocny?