ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

การเปิดใช้งาน POP

คุณสามารถอ่านข้อความ Gmail ได้จากโปรแกรมรับส่งเมลหรืออุปกรณ์ที่รองรับ POP เช่น Microsoft Outlook

ขั้นตอนที่ 1: เปิดใช้งาน POP ใน Gmail

  1. ลงชื่อเข้าใช้ Gmail
  2. คลิกการตั้งค่า Gear icon ที่ด้านขวาบน
  3. คลิกการส่งต่อและ POP/IMAP
  4. เลือกเปิดใช้ POP ในจดหมายทั้งหมดหรือใช้ POP สำหรับจดหมายที่มาถึงนับจากนี้เป็นต้นไป (ขั้นตอนที่ 1)
  5. เลือกสิ่งที่จะดำเนินการกับข้อความหลังจากที่โปรแกรมรับส่งเมล POP หรืออุปกรณ์ได้รับข้อความ (ขั้นตอนที่ 2) ขอแนะนำตัวเลือกแรกโดยเก็บสำเนา Gmail ในกล่องจดหมาย
  6. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

แม้จะไม่ได้เลือกปุ่มตัวเลือกที่คุณเลือกไว้ แต่ Gmail จะแสดงสถานะไว้ติดกับ "สถานะ POP:" เมื่อคุณเปิดใช้งาน POP การตั้งค่าของคุณจะแสดง "สถานะ POP: เปิดใช้ POP แล้ว"

ถ้าการตั้งค่า POP ของคุณปิดใช้งาน สถานะจะแสดงว่า POP ปิดใช้งาน

เมื่อเปิดใช้ POP ในการตั้งค่า Gmail คุณต้องกำหนดค่าโปรแกรมรับส่งเมลด้วย

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดค่าโปรแกรมรับส่งเมล

ไปที่โปรแกรมรับส่งเมล (เช่น Microsoft Outlook) และตรวจสอบว่าการตั้งค่าเหล่านี้ถูกต้อง

เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า (POP): pop.gmail.com
ต้องใช้ SSL: ใช่
พอร์ต: 995
เซิร์ฟเวอร์อีเมลขาออก (SMTP): smtp.gmail.com
ต้องใช้ SSL: ใช่
ต้องใช้ TLS: ใช่ (ถ้ามี)
ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์: ใช่
พอร์ตสำหรับ SSL: 465
พอร์ตสำหรับ TLS/STARTTLS: 587
ระยะหมดเวลาของเซิร์ฟเวอร์ มากกว่า 1 นาที เราขอแนะนำ 5 นาที
ชื่อเต็มหรือชื่อที่แสดง: [ชื่อของคุณ]
ชื่อบัญชีหรือชื่อผู้ใช้: ที่อยู่อีเมลแบบเต็มของคุณ (รวมทั้ง @gmail.com หรือ @your_domain.com)
ที่อยู่อีเมล: ที่อยู่อีเมลแบบเต็มของคุณ (รวมทั้ง @gmail.com หรือ @your_domain.com)
รหัสผ่าน: รหัสผ่าน Gmail ของคุณ

ยกเว้นในกรณีที่คุณใช้โหมดการรับข้อความล่าสุดเพื่อดาวน์โหลดจดหมายไปยังไคลเอ็นต์หลายโปรแกรม โปรดตรวจสอบว่าคุณได้เลือกที่จะไม่เก็บข้อความไว้ในเซิร์ฟเวอร์ การตั้งค่า POP ใน Gmail จะเป็นตัวกำหนดว่าข้อความจะอยู่ในเซิร์ฟเวอร์หรือไม่ ดังนั้น การเปลี่ยนการตั้งค่าในโปรแกรมรับส่งเมลจึงไม่มีผล

ฉันส่งข้อความไม่ได้

ถ้าโปรแกรมรับส่งเมลของคุณได้รองรับการตรวจสอบสิทธิ์ SMTP คุณจะไม่สามารถส่งอีเมลผ่านโปรแกรมรับส่งเมลโดยใช้ที่อยู่ Gmail ได้ ถ้าคุณยืนยันว่าโปรแกรมรับส่งเมลรองรับ SMTP แต่ยังพบปัญหาอยู่ ให้ลองกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ SMTP ในพอร์ตอื่น (465 หรือ 587)

ฉันลงชื่อเข้าใช้ไม่ได้
  • หากตั้งการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอนในบัญชี Google ไว้ คุณอาจต้องใช้รหัสผ่านสำหรับแอปในการลงชื่อเข้าใช้
  • หากไม่ได้ตั้งการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอนในบัญชี Google ไว้ คุณอาจต้องเปิดใช้แอปที่ปลอดภัยน้อยกว่า

ดูวิธีการแก้ไขปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้

ความช่วยเหลือเพิ่มเติม

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ฝ่ายสนับสนุนของโปรแกรมรับส่งเมลที่คุณใช้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

วิเวียนเป็นผู้เชี่ยวชาญจาก Gmail และเขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าความช่วยเหลือนี้ให้วิเวียนทราบ

บทความนี้มีประโยชน์ไหม