Wyszukiwarka
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne

Włączanie protokołu POP

Wiadomości z Gmaila możesz czytać za pomocą urządzenia lub klienta obsługującego protokół POP, takiego jak Microsoft Outlook.

Krok 1. Włączanie POP w Gmailu

  1. Zaloguj się do Gmaila.
  2. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia Gear icon.
  3. Kliknij Przekazywanie i POP/IMAP.
  4. Zaznacz opcję Włącz POP dla całej poczty lub Włącz POP dla poczty otrzymywanej od tej chwili (krok 1).
  5. Wybierz sposób postępowania z wiadomościami po ich pobraniu przez urządzenie lub klienta POP (krok 2). Zalecamy pierwszą opcję, czyli: Zachowaj kopię z usługi Gmail w folderze Odebrane.
  6. Kliknij Zapisz zmiany.

Opcja może nie być cały czas zaznaczona, ale Gmail wyświetla wybrane ustawienie obok tekstu „Stan:”. Gdy włączysz protokół POP, w ustawieniach wyświetli się tekst „Stan: POP włączony”.

Jeśli ustawienia POP zostaną wyłączone, stan będzie wskazywał, że protokół POP jest wyłączony.

Po włączeniu protokołu POP w ustawieniach Gmaila musisz skonfigurować swojego klienta.

Krok 2. Konfigurowanie klienta poczty

Otwórz klienta poczty (na przykład Microsoft Outlook) i sprawdź, czy zostały wybrane następujące ustawienia:

Serwer poczty przychodzącej (POP): pop.gmail.com
Wymaga połączenia SSL: Tak
Port: 995
Serwer poczty wychodzącej (SMTP): smtp.gmail.com
Wymaga połączenia SSL: Tak
Wymaga połączenia TLS: Tak (jeśli jest dostępne)
Wymaga uwierzytelnienia: Tak
Port na potrzeby połączeń SSL: 465
Port na potrzeby połączeń TLS/STARTTLS: 587
Limity czasu serwera Więcej niż 1 minuta, zalecana wartość to 5
Imię i nazwisko lub wyświetlana nazwa: [imię i nazwisko lub nazwa użytkownika]
Nazwa konta lub nazwa użytkownika: Twój pełny adres e-mail (łącznie z fragmentem @gmail.com lub @twoja_domena.com)
Adres e-mail: Twój pełny adres e-mail (łącznie z fragmentem @gmail.com lub @twoja_domena.com)
Hasło: Twoje hasło do Gmaila

Jeśli nie korzystasz z trybu najnowszych wiadomości do pobierania poczty do wielu klientów, upewnij się, że została wybrana opcja niepozostawiania wiadomości na serwerze. To, czy wiadomości pozostają na serwerze, jest określone w Twoich ustawieniach POP w Gmailu, dlatego zmiana ustawień klienta niczego tu nie zmieni.

Nie mogę wysyłać wiadomości

Jeśli klient nie obsługuje uwierzytelniania SMTP, nie będzie można wysyłać z niego poczty przy użyciu adresu Gmaila. Jeśli sprawdzisz, że uwierzytelnianie SMTP jest obsługiwane, ale problem nie ustąpi, spróbuj skonfigurować swój serwer SMTP na innym porcie (465 lub 587).

Nie mogę się zalogować
  • Jeśli na koncie Google masz weryfikację dwuetapową, możesz potrzebować hasła do aplikacji, aby się zalogować.
  • Jeśli na koncie Google nie masz weryfikacji dwuetapowej, być może konieczne będzie włączenie mniej bezpiecznych aplikacji.

Dowiedz się, jak rozwiązywać problemy z logowaniem.

Dodatkowa pomoc

Aby uzyskać więcej informacji, możesz skorzystać ze stron pomocy klientów poczty takich jak:

Vivian jest specjalistką od Gmaila i autorką tej strony Centrum pomocy. Zostaw jej swoją opinię na temat tej strony pomocy.

Czy ten artykuł był pomocny?