Thông tin bổ sung bên cạnh tên người gửi

Bạn có thể thấy thông tin bổ sung bên cạnh tên của một người khi họ gửi thư cho bạn. Ví dụ: bạn có thể nhận được email từ ngân hàng của bạn, nhưng địa chỉ email của người gửi lại từ một trang web khác.

Tôi thấy thông tin bổ sung bên cạnh tên người gửi

Tôi thấy một địa chỉ email bên cạnh tên người gửi

Bạn sẽ thấy địa chỉ email của người gửi bên cạnh tên của họ nếu đó là người mà bạn chưa từng gửi email trước đây.

Nếu bạn thêm người gửi này vào sổ địa chỉ của mình hoặc trả lời một email của họ, thì trong tương lai, bạn sẽ không thấy địa chỉ email bên cạnh tên của họ nữa.

Tôi thấy "qua" và tên một trang web bên cạnh tên người gửi

Bạn sẽ thấy "qua" và tên một trang web bên cạnh tên của người gửi nếu:

  • Miền mà thư được gửi từ đó không khớp với miền trong địa chỉ "Từ:". Ví dụ: bạn nhận được email từ john.smith@gmail.com, nhưng email đó có thể đã được gửi thông qua một trang web mạng xã hội chứ không phải Gmail.
  •  Email đã được gửi tới một Nhóm Google từ một miền có" chính sách DMARC là "p=reject hoặc p=quarantine".

Bạn không thể xóa "qua" bên cạnh tên của ai đó. Gmail hiển thị thông tin này để bạn biết thư của mình đến từ đâu.

Nếu email đã được gửi tới một Nhóm Google từ một miền có chính sách DMARC là 'p=quarantine' hoặc 'p=reject', thì bạn sẽ thấy "'Tên người gửi' qua Tên nhóm" <YourGroup@Yourdomain.com> (nhóm người nhận) là người gửi. Hành vi này được nhận thấy để hệ thống phân phối của Groups không kích hoạt chính sách DMARC cho miền của người gửi và được phân phối chính xác. 

Nếu bạn nhận thấy rằng email đã được gửi thông qua một chương trình bạn không nhận ra, thì thư đó có thể là thư rác.

Xóa thông tin "qua" khỏi email không được gửi qua Gmail

Gmail sẽ kiểm tra xem thư bạn gửi có được xác thực hay không.

  • Nếu bạn gửi thư thông qua một nhà cung cấp dịch vụ gửi thư hàng loạt hoặc chi nhánh bên thứ ba, hãy xem qua Nguyên tắc dành cho người gửi hàng loạt của Gmail, bao gồm: Xuất bản bản ghi SPF trong đó bao gồm IP của nhà cung cấp hoặc các chi nhánh thực hiện việc gửi thư của bạn.
  • Hãy ký thư của bạn với chữ ký DKIM được liên kết với miền của bạn.
  • Đảm bảo rằng miền trong địa chỉ "Người gửi:" khớp với miền bạn đang sử dụng để xác thực email.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?