Vedľa mena odosielateľa sú informácie navyše

Keď vám niekto odošle správu, vedľa mena odosielateľa sa môžu zobraziť ďalšie informácie. Môžete napríklad dostať správu od banky, no e‑mailová adresa odosielateľa je z iného webu.

Vedľa mena odosielateľa sa zobrazujú ďalšie informácie

Vedľa mena odosielateľa sa zobrazuje e‑mailová adresa

Vedľa mena odosielateľa sa vám jeho e‑mailová adresa zobrazí vtedy, ak ste mu zatiaľ neposlali žiadne správy.

Ak si tohto odosielateľa pridáte do adresára alebo odpoviete na niektorú jeho správu, v budúcnosti sa pri jeho mene nebude zobrazovať e‑mailová adresa.

Vedľa mena odosielateľa sa zobrazuje text „cez“ a názov webu

Text „cez“ a názov webu sa vedľa mena odosielateľa zobrazujú v týchto prípadoch:

  • Ak sa doména, z ktorej bola správa odoslaná, nezhoduje s doménou v adrese odosielateľa. Dostanete napríklad správu z adresy jan.kovac@gmail.com, no správa mohla byť odoslaná z webu sociálnej siete, nie Gmailu.
  •  Ak bola správa odoslaná skupine Google z domény, ktorá má akopravidlá DMARC nakonfigurované „p=reject or p=quarantine“.

Text „cez“ vedľa mena odosielateľa nemôžete odstrániť. Gmail zobrazuje tieto informácie, aby ste vedeli, odkiaľ správy prichádzajú.

Ak bola správa odoslaná skupine Google z domény, ktorá má ako pravidlá DMARC nakonfigurované „p=quarantine“ alebo „p=reject“, odosielateľ sa zobrazí v nasledujúcom formáte: „meno odosielateľa“ cez „názov skupiny“ <vasaskupina@Vasadomena.com> (skupina príjemcu). Toto správanie zaistí, že doručovací systém Skupín nespustí pravidlá DMARC domény odosielateľa a správu správne doručí. 

Ak si všimnete, že správa bola odoslaná prostredníctvom programu, ktorý nepoznáte, môže ísť o spam.

Odstránenie informácie „cez“ zo správ, ktoré neboli odoslané z Gmailu

Gmail kontroluje, či sú vaše odosielané správy overené.

  • Ak odosielate správy pomocou dodávateľa na odosielanie hromadnej pošty alebo spriaznených subjektov tretích strán, predíďte zablokovaniu svojich správ v Gmaile
  • Zverejnite záznam SPF, ktorý obsahuje adresy IP dodávateľa alebo spriaznených subjektov odosielajúcich vaše správy.
  • Svoje správy podpisujte podpisom DKIM, ktorá je spojený s vašou doménou.
  • Skontrolujte, či sa doména v adrese odosielateľa zhoduje s tou, pomocou ktorej overujete svoje správy.
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
7020547764303939333
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
17