Vedľa mena odosielateľa sú informácie navyše

Keď vám niekto odošle správu, vedľa mena odosielateľa sa vám môžu zobraziť informácie navyše. Môžete napríklad dostať správu od banky, no e-mailová adresa odosielateľa je z iného webu.

Vedľa mena odosielateľa sa mi zobrazujú informácie navyše

Vedľa mena odosielateľa sa mi zobrazuje e-mailová adresa

Vedľa mena odosielateľa sa vám jeho e-mailová adresa zobrazí vtedy, ak ste si s daným odosielateľom zatiaľ nevymenili žiadne správy.

Ak si tohto odosielateľa pridáte do adresára alebo odpoviete na niektorú jeho správu, v budúcnosti sa vám pri jeho mene nebude zobrazovať e-mailová adresa.

Vedľa mena odosielateľa sa mi zobrazuje text „cez“ a názov webu

Text „cez“ a názov webu sa vedľa mena odosielateľa zobrazujú v týchto prípadoch:

  • Ak sa doména, z ktorej bola správa odoslaná, nezhoduje s doménou v adrese odosielateľa. Dostanete napríklad správu z adresy jan.kovac@gmail.com, no správa mohla byť odoslaná z webu sociálnej siete a nie z Gmailu.
  • Ak bola správa odoslaná skupine Google z domény, ktorá má ako pravidlá DMARC nastavené pravidlá odmietania.

Text „cez“ vedľa mena odosielateľa nemôžete odstrániť. Gmail zobrazuje tieto informácie preto, aby ste vedeli, odkiaľ správy prichádzajú.

Ak si všimnete, že správa bola odoslaná prostredníctvom programu, ktorý nepoznáte, môže ísť o spam.

Odstránenie informácie „cez“ zo správ, ktoré neboli odoslané z Gmailu

Gmail kontroluje, či sú správy, ktoré odosielate, overené.

  • Ak odosielate správy pomocou dodávateľa na odosielanie hromadnej pošty alebo pomocou spriaznených subjektov tretích strán, pozrite si pokyny pre odosielateľov hromadnej pošty v Gmaile vrátane časti o publikovaní SPF záznamu, ktorý obsahuje adresy IP dodávateľa alebo spriaznených subjektov odosielajúcich vaše správy.
  • Svoje správy podpisujte podpisom DKIM, ktorý je priradený k vašej doméne.
  • Skontrolujte, či sa doména v adrese odosielateľa zhoduje s doménou, ktorú používate na overenie správ.