Søk
Slett søket
Lukk søket
Google-apper
Hovedmeny
true

Tilleggsinformasjon ved siden av navnet på avsenderen

Når du får en e-post, kan du noen ganger se tilleggsinformasjon ved siden av navnet på avsenderen. Det kan for eksempel være en e-post fra banken din, men avsenderens e-postadresse er fra et annet nettsted.

Jeg ser tilleggsinformasjon ved siden av navnet på avsenderen

Jeg ser en e-postadresse ved siden av navnet på avsenderen

Du ser avsenderens e-postadresse ved siden av navnet hvis avsenderen ikke har sendt deg e-post tidligere.

Hvis du legger avsenderen til i adresseboken eller svarer på en av avsenderens e-poster, kommer du ikke lenger til å se vedkommendes e-postadresse ved siden av navnet i fremtidige e-poster fra denne personen.

Jeg ser «via» og navnet på et nettsted ved siden av navnet på avsenderen

Du ser «via» og et nettstednavn ved siden av avsenderens navn hvis

  • domenet e-posten ble sendt fra, ikke samsvarer med domenet i «Fra:»-adressen. Dette kan skje hvis du for eksempel får en e-post fra ole.olsen@gmail.com som er sendt via et sosialt nettverk, og ikke direkte fra Gmail.
  • E-posten ble sendt til en Google-gruppe fra et domene som har DMARC-retningslinjer for avvisning.

Du kan ikke fjerne «via» ved siden av navnet på avsenderen. Du ser denne informasjonen i Gmail for at du skal kunne vite hvor e-postene du mottar, faktisk kommer fra.

Hvis du legger merke til at en e-post ble sendt via et program du ikke kjenner igjen, kan e-posten være søppelpost.

Slik fjerner du «via»-informasjon fra e-poster som ikke er sendt fra Gmail

Gmail sjekker om e-postene du sender, er autentisert.

  • Hvis du sender e-poster via en leverandør av masseutsendinger eller tredjeparts samarbeidspartnere, bør du lese Gmail-retningslinjene for masseutsending, inkludert de som omhandler publisering av en SPF-oppføring med IP-adressene til leverandøren eller samarbeidspartnere som sender e-postene dine.
  • Signér e-postene dine med en DKIM-signatur som er knyttet til domenet ditt.
  • Sjekk at domenet i avsenderadressen samsvarer med domenet du bruker til å autentisere e-postene dine.
false