Tilleggsinformasjon ved siden av navnet til avsenderen

Når du får en e-post, kan du noen ganger se tilleggsinformasjon ved siden av navnet til avsenderen. Det kan for eksempel være en e-post fra banken din, men avsenderens e-postadresse er fra et annet nettsted.

Jeg ser tilleggsinformasjon ved siden av navnet til avsenderen

Jeg ser en e-postadresse ved siden av navnet til avsenderen

Du kan se avsenderens e-postadresse ved siden av vedkommendes navn hvis det er noen du ikke har sendt e-post til før.

Hvis du legger til avsenderen i adresseboken eller svarer på en av avsenderens e-poster, kommer du ikke lenger til å se e-postadressen ved siden av navnet til vedkommende i fremtidige e-poster fra denne personen.

Jeg ser «via» og navnet på et nettsted ved siden av navnet til avsenderen

Du ser «via» og et nettstednavn ved siden av avsenderens navn hvis

  • domenet e-posten ble sendt fra, ikke samsvarer med domenet i «Fra:»-adressen. Dette kan skje hvis du for eksempel får en e-post fra ole.olsen@gmail.com som er sendt via et sosialt nettverk, og ikke direkte fra Gmail.
  •  e-posten ble sendt til en Google-gruppe fra et domene som har  DMARC-retningslinjer for avvisning eller karantene («p=reject» eller «p=quarantine»).

Du kan ikke fjerne «via» ved siden av navnet på avsenderen. Du ser denne informasjonen i Gmail for at du skal kunne vite hvor e-postene du mottar, faktisk kommer fra.

Hvis en e-post ble sendt til en Google-gruppe fra et domene som har DMARC-retningslinjer for avvisning eller karantene («p=reject» eller «p=quarantine»), ser du «avsendernavn via gruppenavn» <gruppendin@domenetditt.com> (mottakerens gruppe) som avsender. Denne atferden sees slik at gruppens leveringssystem ikke utløser DMARC-retningslinjene til avsenderens domene, og blir levert som den skal. 

Hvis du legger merke til at en e-post ble sendt via et program du ikke kjenner igjen, kan e-posten være søppelpost.

Slik fjerner du «via»-informasjon fra e-poster som ikke er sendt gjennom Gmail

Gmail sjekker om e-postene du sender, er autentisert.

  • Hvis du sender meldinger via tredjeparts samarbeidspartnere eller en leverandør av masseutsendinger, bør du påse at e-postene ikke blokkeres av Gmail
  • Publiser en SPF-post som omfatter IP-adressene til leverandøren eller samarbeidspartnerne som sender meldingene dine.
  • Signér meldingene dine med en DKIM-signatur som er knyttet til domenet ditt.
  • Sjekk at domenet i avsenderadressen samsvarer med domenet du bruker til å autentisere e-postene dine.
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
17
false