خلاصه کردن مکالمه در فضا

برای مطلع ماندن در مکالمه‌های طولانی و خوانده‌نشده در فضاهایی که عضوشان هستید، از خلاصه مکالمه استفاده کنید. خلاصه مکالمه‌ها اگر روشن باشد:

  • درصورت لزوم در مکالمه‌ها نمایش داده می‌شود.
  • مکالمه‌های به زبان انگلیسی را خلاصه می‌کند.

مهم: «خلاصه مکالمه‌ها» فقط در حساب‌های Google Workspace دردسترس است.

روشن و خاموش کردن خلاصه مکالمه در Google Chat

  1. در رایانه، Google Chat را باز کنید؛
  2. روی «تنظیمات»  و سپس خلاصه مکالمه کلیک کنید؛
  3. چارگوش کنار «نمایش خلاصه‌ها در فضاهایی که پیام‌های خوانده‌نشده زیادی دارند» را علامت بزنید یا علامت آن را بردارید.

روشن و خاموش کردن خلاصه مکالمه در Gmail

  1. در رایانه، Gmail را باز کنید؛
  2. روی «تنظیمات»  و سپس دیدن همه تنظیمات و سپس Chat و Meet کلیک کنید؛
  3. روی مدیریت تنظیمات گپ و سپس خلاصه مکالمه کلیک کنید؛
  4. چارگوش کنار «نمایش خلاصه‌ها در فضاهایی که پیام‌های خوانده‌نشده زیادی دارند» را علامت بزنید یا علامت آن را بردارید.
جستجو
پاک کردن جستجو
بستن جستجو
برنامه‌های Google
منوی اصلی