خلاصه کردن مکالمه در فضا

برای مطلع ماندن در مکالمه‌های طولانی و خوانده‌نشده در فضاهایی که عضوشان هستید، از خلاصه مکالمه استفاده کنید. خلاصه مکالمه‌ها اگر روشن باشد:

 • درصورت لزوم در مکالمه‌ها نمایش داده می‌شود.
 • مکالمه‌های به زبان انگلیسی را خلاصه می‌کند.

مهم: «خلاصه مکالمه‌ها» فقط در حساب‌های Google Workspace دردسترس است.

روشن و خاموش کردن خلاصه مکالمه در Google Chat

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، برنامه Chat را باز کنید.
 2. در بالا سمت راست، روی «منو»  و سپس «تنظیمات»  ضربه بزنید.
 3. به «موارد کلی» پیمایش کنید.
 4. «خلاصه مکالمه‌ها» را روشن یا خاموش کنید.

روشن و خاموش کردن خلاصه مکالمه در Gmail

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، ‏Gmail را باز کنید.
 2. روی «منو»  و سپس «تنظیمات»  ضربه بزنید.
 3. حسابتان را انتخاب کنید.
 4. به «موارد کلی» پیمایش کنید.
 5. چارگوش کنار «خلاصه مکالمه‌ها» را علامت بزنید یا علامت آن را بردارید.
جستجو
پاک کردن جستجو
بستن جستجو
برنامه‌های Google
منوی اصلی