Atzīmējiet ziņojumus kā izlasītus vai nelasītus

Ja vēlaties kādu ziņojumu lasīt vēlāk, varat to atzīmēt kā nelasītu. Ziņojumus varat arī atzīmēt kā izlasītus, neatverot tos.

Atzīmēt kā nelasītu

 1. Noteikti lejupielādējiet lietotni Gmail.
 2. Savā iPhone tālrunī vai iPad planšetdatorā atveriet lietotni Gmail .
 3. Atveriet ziņojumu. (Ja vēlaties palikt iesūtnē, pieskarieties sūtītāja profila attēlam).
 4. Augšējā labajā stūrī pieskarieties vienumam Nelasīts Nelasīti.

Atzīmēt kā izlasītu

 1. Noteikti lejupielādējiet lietotni Gmail.
 2. Savā iPhone tālrunī vai iPad planšetdatorā atveriet lietotni Gmail .
 3. Kreisajā pusē pieskarieties sūtītāja profila attēlam blakus ziņojumiem, kurus vēlaties atzīmēt kā izlasītus.
 4. Augšējā labajā stūrī pieskarieties vienumam Izlasīts Izlasīti.

Atzīmējiet visus ziņojumus kā izlasītus

 1. Datorā atveriet pakalpojumu Gmail. Visus ziņojumus nevar atzīmēt kā izlasītus lietotnē Gmail.
 2. Augšējā kreisajā stūrī noklikšķiniet uz lejupvērstās bultiņas Lejupvērstā bultiņa un pēc tam All (Visi).
 3. Augšdaļā noklikšķiniet uz More (Citas darbības) un pēc tam Mark as read (Atzīmēt kā izlasītu).