Vytváranie priestorov s rôznymi úrovňami prístupu

Dôležité: Priestor s rôznymi úrovňami prístupu môžete vytvoriť iba vtedy, keď používate Chat v pracovnom alebo školskom účte.
Ak chcete členom svojej organizácie uľahčiť zapájanie sa do tém, ktoré ich zaujímajú, a zlepšiť tak povedomie a zdieľanie, môžete vytvoriť vyhradené priestory. Existujú dva druhy priestorov: priestory pre pozvaných a zdieľateľné priestory.
 • Priestor pre pozvaných vyžaduje, aby používateľa alebo skupinu v organizácii doň pozval či pridal jeho existujúci člen.
 • K zdieľateľnému priestoru sa okrem spôsobov uvedených vyššie môže používateľ pripojiť aj pomocou zdieľaného odkazu.

Než vytvoríte zdieľateľný priestor

Dôležité: Používatelia s príslušnými povoleniami môžu vyhľadávať zdieľateľné priestory a pripojiť sa k nim.

Pri príprave na vytvorenie zdieľateľného priestoru odporúčame vykonať nasledujúce kroky:
 1. Premyslite si, koľko ľudí bude priestor zahŕňať.
 2. Vyberte úroveň prístupu vhodnú pre daný priestor. Nastavte ho ako uzatvorený („pre pozvaných“) pre tímy, projekty a skupiny alebo otvorený pre všetkých členov organizácie („zdieľateľný“), čím umožníte diskusie a spoluprácu založenú na témach.
 3. Vytvorte jasný opis účelu, na ktorý sa daný priestor používa.
 4. Správcovia priestorov môžu upraviť ich názvy či opisy a pridať do nich používateľov alebo ich z nich odobrať.
  Ďalšie informácie o správcoch priestorov

Vytvorenie zdieľateľného priestoru

Ak používate pracovný alebo školský účet Google, pri vytváraní priestoru môžete nastaviť, kto bude mať doň prístup.
Tipy:
 • Než vytvoríte nový zdieľateľný priestor, uistite sa, či už niekto nevytvoril súvisiaci priestor, ku ktorému sa môžete pripojiť.
 • Správca priestoru môže napríklad pomocou jeho ponuky nastavení zmeniť priestor pre pozvaných na zdieľateľný, prípadne naopak. Ďalšie informácie o role správcu priestoru

Podmienky oprávnenosti

Požiadavky na používanie zdieľateľných priestorov
Zdieľateľné priestory sú k dispozícii pre tieto verzie služby Google Workspace:
 • Frontline
 • Business Starter
 • Business Standard
 • Business Plus
 • Enterprise Essentials
 • Enterprise Standard
 • Enterprise Plus
 • Education Fundamentals
 • Education Standard
 • Education Plus
 • Teaching and Learning Upgrade
 • Nonprofits
 • G Suite Basic
 • G Suite Business
 • Essentials (prístup overený pomocou domény)
 1. Otvorte účet Gmail.
 2. Vľavo kliknite na Priestory Miestnosti a potom Nový priestor.
 3. Kliknite na Vytvoriť priestor.
 4. Zadajte názov priestoru.
  • Nepovinné: Môžete pridať aj opis a avatar priestoru. Ak chcete pridať avatar priestoru, kliknite na Vybrať emodži a potom vyberte emodži. Ak nevyberiete emodži, použije sa namiesto neho predvolený avatar s písmenom.
 5. Zadajte meno alebo e‐mail ľudí, ktorých chcete pridať, skupiny Google, ktoré chcete pozvať, alebo vyberte používateľov v zozname navrhovaných kontaktov.
 6. Vyberte cieľové publikum pre svoju organizáciu, buď Obmedzené, alebo Všetci v organizácii. Ak máte pracovný alebo školský účet Google, môžu sa vám zobrazovať ďalšie možnosti cieľového publika vytvorené správcom. Ak máte otázky týkajúce sa dostupných možností publika, kontaktujte svojho správcu.
  • Obmedzené – prístup do priestoru majú iba priamo pridaní a pozvaní používatelia. Ak chcete, aby bol váš priestor zdieľateľný, vyberte možnosť Všetci v organizácii.
  • Všetci v organizácii – prístup do priestoru majú všetci členovia vašej organizácie a ak majú odkaz na daný priestor, môžu sa pripojiť.
  • Tip: Ak ste vybrali možnosť Všetci v organizácii, nebudete môcť povoliť vstup do priestoru ľuďom mimo vašej organizácie.
 7. Kliknite na Vytvoriť.

Tip: Ak správca odstráni cieľové publikum, ktoré ste vybrali pre svoj priestor, v histórii priestoru sa zobrazí „"" Odstránené publikum“ tak, ako je uvedené v príklade nižšie, a prístup do priestoru sa obnoví na predvolenú hodnotu Obmedzené.

""

Správcovia priestorov môžu naďalej pridávať alebo pozývať používateľov do priestoru.

Ako pridať ľudí a roboty do priestoru či skupinovej konverzácie alebo ich odobrať

Pridanie nových členov do zdieľateľného priestoru

Nových členov môžete do priestoru pridať jedným z týchto spôsobov:
 • skopírovaním odkazu na priestor a jeho zdieľaním s ostatnými,
 • ich priamym pridaním alebo pozvaním.
Pridanie členov pomocou odkazu na viditeľný priestor
 1. Otvorte účet Gmail.
 2. Vľavo vyberte priestor.
 3. Hore kliknite na názov priestoru a potom Kopírovať odkaz na tento priestor.
 4. Zdieľajte odkaz so všetkými, ktorých chcete pozvať alebo na tento priestor odkázať.
Priame pridanie členov do priestoru
 1. Otvorte účet Gmail.
 2. Vľavo vyberte priestor.
 3. Hore kliknite na názov priestoru a potom Zobraziť členov.
 4. Kliknite na Pridať.
 5. Zadajte meno, e‑mail či skupiny Google alebo vyberte navrhované kontakty, ktoré chcete pozvať.
 6. Kliknite na Pridať.
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
17