Moje správy chýbajú

Rýchla odpoveď

Ak vám v účte Gmail chýbajú správy, najčastejšie je to spôsobené jednou z týchto príčin:

 • nastavenia použité pre prichádzajúcu poštu, napríklad filter alebo posielanie správ ďalej,
 • problém s konfiguráciou prístupu IMAP alebo POP,
 • zámerná alebo náhodná ľudská činnosť, prípadne neoprávnený prístup k účtu.

Ak chcete zistiť, čo sa stalo s vašimi správami, ponúkame vám nasledujúci postup, pomocou ktorého môžete vylúčiť možné príčiny chýbajúcich správ.

Krok 1: Hľadajte medzi všetkými správami
Prihláste sa do služby Gmail a kliknite sem, aby ste mohli nastaviť vyhľadávanie.

Do vyhľadávacích polí zadajte údaje, ktoré si dobre pamätáte. Ak nemáte istotu, ako vyplniť niektoré pole, ponechajte ho prázdne (Gmail nezobrazí výsledok, ak sa nenájde presná zhoda alebo ak je slovo napísané nesprávne).

V rozbaľovacej ponuke „Hľadať“:

 1. Vyberte Pošta a Spam a Kôš.
 2. Kliknite na tlačidlo Hľadať v správach.
 3. Pozrite sa, či sa vo výsledkoch vyhľadávania nachádza hľadaná správa.

Ak ste svoje správy nenašli, prejdite na krok 2.

Krok 2: Skontrolujte položky Všetky správy a Kôš

Kliknite na položku Všetky správy na ľavej strane stránky Gmail, aby ste zistili, či sa správy premiestnili z vášho priečinka Doručená pošta. Ak sa tým problém nerieši, skúste sa pozrieť do priečinka Kôš, ktorý je tiež na ľavej strane stránky Gmail. Ak sa nezobrazujú položky Všetky správy alebo Kôš, kliknite na odkaz viac v spodnej časti zoznamu menoviek.

Ak ste svoje správy nenašli, prejdite na krok 3.

Krok 3: Overte nastavenie pre posielanie ďalej a protokol POP/IMAP

 • Posielanie ďalej: Na karte Posielanie ďalej a protokol POP/IMAP na stránke Nastavenia overte, či je zapnuté posielanie ďalej.

  Ak áno, skontrolujte, či nemáte zvolené nastavenie „odstrániť kópiu Gmail“, na základe ktorého služba Gmail presúva všetky správy do koša po ich poslaní ďalej na iný účet. Ak chcete ponechať všetky správy v doručenej pošte, vyberte v rozbaľovacej ponuke možnosť ponechať kópiu Gmail v doručenej pošte.

 • POP: Ak je zapnutý protokol POP, skontrolujte, či nemáte zvolené nastavenie „odstrániť kópiu Gmail“, na základe ktorého služba Gmail presúva všetky správy do koša po ich sprístupnení cez protokol POP. Ak chcete ponechať všetky správy v doručenej pošte, vyberte v rozbaľovacej ponuke „Prevzatie POP:“ položku ponechať kópiu Gmail v doručenej pošte.

  Ak používate režim „recent“ s prístupom POP, nakonfigurujte klienta POP tak, aby správy ostávali na serveri.

 • IMAP: Ak na prístup k účtu používate protokol IMAP, overte, či používate naše Odporúčané klientske nastavenia účtu IMAP.
Krok 4: Skontrolujte svoje filtre

Overte, či nemáte nastavené nejaké filtre. Filtre môžu automaticky presúvať prichádzajúcu poštu na iné miesta účtu. Overte si nastavenia na karte Filtre na stránke Nastavenia, aj keď sa domnievate, že žiadne filtre nie sú nastavené. Overte, či nemáte nastavené filtre, ktoré odstraňujú vašu poštu alebo umiestňujú správy inam než do priečinka Doručená pošta.

Ak správy nedokážete nájsť v zobrazeniach Všetky správy, Spam alebo Kôš ani pomocou vyhľadávania, znamená to, že sa natrvalo odstránili z účtu Gmail. Správy, ktoré používatelia umiestnia do koša, sa odtiaľ odstraňujú každých 30 dní. Používatelia majú možnosť prejsť do priečinka Kôš a zvoliť okamžité odstránenie správ.

V minulosti používatelia hlásili, že im v dôsledku neautorizovaného prístupu chýbajú správy. Nevieme síce vysvetliť, ako alebo prečo sa toto stáva (nemáme prístup k obsahu e-mailu bez ohľadu na to, či bol alebo nebol odstránený), v niektorých prípadoch môžeme byť schopní obnoviť chýbajúce správy, ktoré sa odstránili v dôsledku škodlivých akcií. Ak bol váš účet použitý neautorizovane a chcete, aby sme preskúmali, či je možné obnovenie, najprv podniknite tieto kroky na zabezpečenie svojho účtu a potom odošlite hlásenie.

Svoje kontakty môžete obnoviť do 30 dní podľa týchto pokynov.