Vytvorenie štítkov na usporiadanie Gmailu

Môžete si vytvoriť štítky, pod ktoré sa dajú uložiť správy. Ku každej správe môžete pridať ľubovoľný počet štítkov. 

Poznámka: Štítky nie sú totožné s priečinkami. Ak odstránite správu, vymaže sa spod každého štítka, ku ktorému patrí, ako aj z celej doručenej pošty.

Pridanie štítka k správe

Pridanie štítka k jednej správe
 1. Skontrolujte, či ste si stiahli aplikáciu Gmail.
 2. Otvorte v iPhone alebo iPade aplikáciu Gmail .
 3. Otvorte správu. (Ak chcete zostať v doručenej pošte, klepnite na profilový obrázok odosielateľa.)
 4. Vpravo hore klepnite na Viac Viac a potom Zmeniť štítky.
 5. Začiarknite políčka vedľa štítkov, ktoré chcete pridať.
 6. Vpravo hore klepnite na Použiť Použiť.
Pridanie štítka k viacerým správam
 1. Skontrolujte, či ste si stiahli aplikáciu Gmail.
 2. Otvorte v iPhone alebo iPade aplikáciu Gmail .
 3. Vľavo klepnite na profilový obrázok odosielateľa vedľa správ, ktoré chcete označiť štítkom.
 4. Vpravo hore klepnite na Viac Viac a potom Zmeniť štítky.
 5. Začiarknite políčka vedľa štítkov, ktoré chcete pridať.
 6. Vpravo hore klepnite na Použiť Použiť.
Presun správy pod iný štítok
 1. Skontrolujte, či ste si stiahli aplikáciu Gmail.
 2. Otvorte v iPhone alebo iPade aplikáciu Gmail .
 3. Otvorte správu. (Ak chcete zostať v doručenej pošte, klepnite na profilový obrázok odosielateľa.)
 4. Vpravo hore klepnite na Viac Viac a potom Zmeniť štítky.
 5. Zrušte začiarknutie políčok vedľa aktuálnych štítkov a potom vyberte nové štítky.
 6. Vpravo hore klepnite na Použiť Použiť.
Automatické označovanie správ štítkom

Ak chcete, aby sa ku konkrétnym správam (napríklad od určitého odosielateľa) štítky pridávali automaticky, použite postup nižšie.

 1. Skontrolujte, či ste si stiahli aplikáciu Gmail.
 2. Otvorte v iPhone alebo iPade aplikáciu Gmail .
 3. Vľavo hore klepnite na ponuku Ponuka.
 4. Posuňte sa nadol a klepnite na položku Nastavenia.
 5. Klepnite na svoj účet.
 6. Klepnite na položku Nastavenia štítkov a potom na názov štítka. Ak sa nezobrazuje štítok, ktorý chcete použiť, najskôr vytvorte nový štítok.
 7. Klepnite na položku Pridať.
 8. Do poľa Komu zadajte meno alebo e-mailovú adresu. Ak chcete pridať ďalšie kritériá vyhľadávania, napríklad predmet alebo kľúčové slovo, klepnite na položku A.
 9. V pravom hornom rohu klepnite na položku Uložiť.

Poznámka: Do štítka sa automaticky pridajú iba nové správy, ktoré spĺňajú tieto kritériá.

Vytvorenie, úprava a odstránenie štítkov

Poznámka: Štítky, ktoré správam pridáte, sa zobrazia len vám.

Vytvorenie štítka
 1. Skontrolujte, či ste si stiahli aplikáciu Gmail.
 2. Otvorte v iPhone alebo iPade aplikáciu Gmail .
 3. Klepnite na ponuku Ponuka.
 4. V časti Štítky klepnite na Vytvoriť nový.
 5. Zadajte názov.
 6. Klepnite na Hotovo.
Úprava štítka
 1. Otvorte v iPhone alebo iPade aplikáciu Gmail .
 2. Klepnite na ponuku Ponukaa potomNastavenia Nastavenia.
 3. Klepnite na účet a potom Nastavenia štítkov.
 4. Vyberte štítok, ktorý chcete upraviť alebo odstrániť.
 5. Klepnite na Názov.
 6. Zadajte nový názov.
 7. Klepnite na Hotovo.
Odstránenie štítka
 1. Otvorte v iPhone alebo iPade aplikáciu Gmail .
 2. Klepnite na ponuku Ponukaa potomNastavenia Nastavenia.
 3. Klepnite na účet a potom Nastavenia štítkov.
 4. Vyberte štítok, ktorý chcete upraviť alebo odstrániť.
 5. Klepnite na Odstrániť.